Duthler Academy

Ik zoek een professionele academy met een register

Duthler Academy leidt professionals op die privacy implementeren in organisaties en daarop toezicht houden. Dit kan in een leergang van twee jaar, maar ook bijvoorbeeld in een speed up course. Ook zijn er bewustwordingsprogramma’s voor de werkvloer.

Met haar studenten vormt Duthler Academy een community, waar studenten te allen tijde op terug kunt vallen. Gezamenlijk worden dilemma’s opgelost, instrumenten zoals smart contracting en demonstrate compliance toegepast en registers van gegevensverwerkingen ingevuld. Ook heeft Duthler Academy een cluster van FG’s die extern kunnen worden ingehuurd door bedrijven en instellingen.

Duthler Academy is door NRTO, CRKBO, Cedeo, NBA en Holland Quaestor geaccrediteerd.

Leergang Functionaris voor Gegevensbescherming

Leergang Functionaris voor Gegevensbescherming

De leergang bestaat uit 30 modules die onderverdeeld zijn in 4 verschillende clusters. Niet alleen wet- en regelgeving komen aan bod. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan governance en compliance, interne controle en administratieve organisatie, accounting en auditing.

Lees meer

Driedaagse speed up course voor sleutelfunctionarissen

Driedaagse speed up course voor sleutelfunctionarissen

De driedaagse Speed up courses zijn bedoeld voor deelnemers die een vliegende start willen maken met de Leergang FG. Ook worden de Speed up courses gevolgd door management- en sleutelfunctionarissen die in korte tijd de belangrijkste consequenties van de Europese Avg en andere aanpalende wetgeving willen kunnen doorgronden. Elke Speed up course benadrukt specifieke onderwerpen en aspecten.

Lees meer

Bewustwordingsprogramma voor de werkvloer

Bewustwordingsprogramma voor de werkvloer

Op alle niveaus binnen een organisatie en in zeer diverse situaties werken medewerkers met persoonsgegevens. De ervaring leert dat het grootste deel van de incidenten op het gebied van privacy en gegevensbescherming op de werkvloer ontstaat. Duthler Academy biedt een Awareness raising programma aan dat is gericht op een blijvende verandering van het gedrag van uw medewerkers.

De kern van het programma bestaat uit een speelse, praktijkgerichte e-learning die uitgebreider wordt naarmate uw medewerker meer kennis wil of nodig heeft. Door de modulaire opzet van de training kan maatwerk eenvoudig en kostenefficiënt worden gerealiseerd.

Lees meer