• Nationaal Privacy Event 24 mei 2018
  Op donderdag 24 mei 2018 organiseert Duthler Academy samen met functionarissen voor gegevensbescherming het National Privacy Event 2018. Het event vindt in het Louwman Museum in Den Haag plaats. Dit evenement staat in het teken van het uur van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Eén dag later is... more
 • Legal counsel
  Het is mogelijk een afroepcontract af te spreken waarbinnen u verzoeken voor juridische ondersteuning en verzoeken voor een FG op afroepbasis aan Duthler Associates kunt voorleggen (legal counseling). Een verzoek nemen wij in behandeling door eerst aan u voor te leggen hoe wij denken het verzoek te beantwoorden en binnen... more
 • Demo privacyboekhouding met het SBC Managementsysteem
  Accountability is een belangrijke pijler van de Wet meldplicht datalekken en de Europese algemene verordening gegevensbescherming (Avg, ofwel GDPR). Het is dan ook van belang dat uw privacy- en securityboekhouding op orde is en dat u de effectieve werking van getroffen maatregelen kunt aantonen. In deze workshop gaat u... more
 • Demo netwerkcontracteren volgens een TTP (MYOBI)
  Datalekken staan nooit op zichzelf, maar doen zich altijd in ketens of netwerken voor. Als geen gemeenschappelijke afspraken worden gemaakt, geen gemeenschappelijke mores gehanteerd en geen gemeenschappelijk definities en standaarden worden afgesproken lopen partijen onnodig risico's en zullen zij onnodig onderzoeks- en... more
 • Bekijk het kennisaanbod van Duthler Academy
  Duthler Associates, First Lawyers en Europe Compliance delen graag kennis en ervaringen met u. Hiervoor is Duthler Academy opgericht. Het initiatief voor de Duthler Academy kwam in een stroomversnelling door de vraag van cliënten naar een professionele en multidisciplinaire Leergang voor de Functionaris... more
 • Leergang Functionaris Gegevensbescherming
  Met de inwerkingtreding van de Europese algemene verordening gegevensbescherming en de Wet meldplicht datalekken is privacy is niet langer een feestje voor alleen juristen. De nieuwe regels hebben ook consequenties voor de interne organisatie van bedrijven en instellingen. Er is een groeiende noodzaak passende... more
 
Upcoming Privacylaw Disputation and Mediation
 Hand over keyboard
 Mediation
Begin 2012 heeft de Europese Commissie een voorstel privacyverordening gelanceerd. Organisaties zullen zich op deze nieuwe privacyverordening willen voorbereiden. Duthler Associates heeft hier een overzichtelijk stappenplan voor ontwikkeld. ICT-geschillen. Hoe ontstaan ze? Ervaring leert dat ICT-contracten complex van aard zijn, lange doorlooptijden kennen en de uitvoering ervan gepaard gaat met hoge kosten. Duthler Associates heeft experts op het gebied van Mediation.
To this segment To this segment