FG & Academy

Functionaris voor Gegevensbescherming, extern of opleiden?

Bedrijven en instellingen zijn in bepaalde situaties verplicht een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Europese Avg.

Er bestaan twee keuzes:

  1. Opleiding via Duthler Academy, leergang FG;
  2. Extern inhuren via Duthler Professionals.

Externe FG

U wilt of moet een FG aanstellen en u twijfelt of dit een medewerker uit uw eigen organisatie moet zijn. Verschillende situaties zijn denkbaar:

  • Er is geen (geschikte) medewerker in uw eigen organisatie beschikbaar;
  • U wilt een FG die direct aan de slag kan, goed is opgeleid, en die verbonden is aan een gedegen opleidingsinstituut;
  • U heeft een parttime FG nodig en u wilt deze FG ‘delen’ met uw collega organisaties.

Lees meer

Duthler Academy

Duthler Academy leidt professionals op die privacy implementeren in organisaties en daarop toezicht houden. Dit kan in een leergang van twee jaar, maar ook bijvoorbeeld in driedaagse opleidingen, zoals speed up course(s). Ook zijn er bewustwordingsprogramma’s op de e-learningomgeving voor de werkvloer beschikbaar. Met haar studenten vormt Duthler Academy een community, waar studenten te allen tijde op terug kunt vallen. Gezamenlijk worden dilemma’s opgelost, instrumenten zoals smart contracting en demonstrate compliance toegepast en registers van gegevensverwerkingen ingevuld.

Lees meer