Audit

De registeraccountants en IT Auditors van Duthler Associates voeren een gebruikelijke keur aan audits uit. Het gaat om nulmetingen, data privacy impact analyses of ISAE 3402 beoordelingen uit. Bij deze onderzoeken worden normenkaders zoals ISO 27001, NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513 gebruikt. Om aan de accountabilityplicht van de Avg te voldoen waren deze onderzoeken ontoereikend. Duthler Associates heeft daarom de Declaration of Accountability (DoA) ontwikkeld en geeft deze na onderzoek af aan bedrijven en instellingen.

  • Self assessments, quick scans en nulmetingen gericht op de mate waarin organisaties voldoen aan wettelijke eisen op het vlak van gegevensbescherming en informatieveiligheid;
  • In het kader van de Avg en in het bijzonder om invulling te geven aan de “notion of accountability” worden DoA’s uitgevoerd. Hierbij worden het Legal Policy Framework en Baseline van de NFU/ Duthler Associates gehanteerd en de uitkomsten van het privacy seal op MYOBI bevestigd; en
  • De IT Auditors kunnen worden ingeschakeld bij het certificeren / autoriseren van systemen en SaaS-diensten.
    Voor het uitvoeren van auditopdrachten zijn de beroepsregels van de NBA en de NOREA van toepassing.

Contact

Bekijk ook deze diensten

Juridisch

De legal counsels van Duthler Associates worden vaak in bedrijfsjuridische functies ingezet of beantwoorden vraagstukken van juridische bedrijfsvoering. Zelfstandig of samen met bedrijfsjuristen geven zij vorm aan interne reglementen, begeleiden zij aanbestedingstrajecten en maken of scherpen zij contractafspraken aan zoals arbeidsovereenkomsten en verwerkersovereenkomsten.

Lees meer

Detachering

De professionals van Duthler Associates hebben samen met de advocaten van First Lawyers hun krachten gebundeld en de Duthler Academy opgezet. Stap voor stap voor stap is een praktijkopleiding voor functionarissen voor gegevensbescherming (FG’s) opgezet en wordt deze aan meer dan 150 studenten aangeboden. Voor afgestudeerden die in het register FG zijn ingeschreven, zijn er verplichte modules permanente educatie.

Lees meer

Operationeel

Professionals van Duthler Associates voeren opdrachten uit op het gebied van het organiseren van accountability; proactief kunnen verantwoorden aan het maatschappelijk verkeer. Hier spelen vraagstukken van governance & compliance, het ontwikkelen van beleid, inrichten van administratieve organisatie en interne controlemaatregelen en selectie en implementatie van informatiesystemen.

Lees meer