Juridisch

Op zoek naar juridische professionele dienstverlening?

De juridische professionals van Duthler Associates worden vaak in bedrijfsjuridische functies ingezet of beantwoorden vraagstukken van juridische bedrijfsvoering. Zelfstandig of samen met bedrijfsjuristen geven zij vorm aan interne reglementen, begeleiden zij aanbestedingstrajecten en maken of scherpen zij contractafspraken aan zoals arbeidsovereenkomsten en gegevensuitwisselings- en (sub) verwerkersovereenkomsten (privacy-overeenkomsten).

Legal counsels van Duthler Associates:

  • Ondersteunen of vervullen de rol van bedrijfsjurist. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het platform van smart contracting, MYOBI Connect;
  • Implementeren privacywetgeving en beheren deze vervolgens. Privacywetgeving heeft betrekking op de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg), maar ook aanpalende en sectorspecifieke wet- en regelgeving; en
  • Kennis van een breed spectrum aan sectorale wet- en regelgeving. Denk hierbij aan gezondheidzorg, onderwijs, (lagere) overheid, etc.

Smart contracting

Smart contracting

De juristen van Duthler Associates adviseren over de toepassing van smart contracting, zoals die door de Trusted Third Party MYOBI wordt gefaciliteerd. Smart contracting vormt voor de legal counsels tevens het gereedschap om contracten te sluiten, en zonodig de contractonderhandelingen daarover te begeleiden.

Lees hier meer

Legal Counseling

Legal Counseling

Een vraag of een probleem nemen wij pas in behandeling door eerst aan u voor te leggen hoe wij denken de vraag te beantwoorden en binnen welk budget. Vervolgens gaan wij na uw akkoord aan de slag. Zouden wij onverhoopt het goedgekeurde budget dreigen te overschrijden dan treden wij met u in overleg.

Lees hier meer

Persoonlijk contact met mr. Ans Duthler RFG

Ans is een jurist met ruime ervaring in de juridische dienstverlening op het gebied van bestuursrecht, privaatrecht en privacyrecht. Ans is coach en opleider van juristen en docent aan en manager van de Duthler Academy. Ans organiseert de legal counsel functies binnen Duthler Associates.

Contact: +31 (70) 392 22 09 / E-mail

Bekijk ook deze diensten

Operationeel & Advies

Professionals voeren opdrachten en projecten uit in verschillende segmenten uit op het gebied van vraagstukken van gegevensbescherming, privacy en de digitale transformatie.

Lees meer

ACCOUNTABILITY

‘I have been arguing that the biggest policy and legal innovation in the GDPR is the notion of accountability’. Accountability is de verantwoording nemen over de eigen bedrijfsvoering en daar ook nog transparant over zijn.

Lees meer

AUDITABILITY

Professionals voeren onderzoeken als DPIA’s, ISAE 3402 beoordelingen uit. Er worden normenkaders zoals ISO 27001, NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513 gebruikt.

Lees meer