Juridisch

De legal counsels van Duthler Associates worden vaak in bedrijfsjuridische functies ingezet of beantwoorden vraagstukken van juridische bedrijfsvoering. Zelfstandig of samen met bedrijfsjuristen geven zij vorm aan interne reglementen, begeleiden zij aanbestedingstrajecten en maken of scherpen zij contractafspraken aan zoals arbeidsovereenkomsten en verwerkersovereenkomsten.

Samen met advocaten van First Lawyers hebben de juristen van Duthler Associates smart contracting ontwikkeld. Smart contracting vormt voor de legal counsels het gereedschap om juridische toepassingen zoals arbeidscontracten te ontwikkelen, daarover te onderhandelen en te sluiten, en deze verder te beheren.

  • Ondersteunen of vervullen rol van bedrijfsjurist. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het platform van smart contracting;
  • Implementatie van privacywetgeving en vervolgens het beheer ter hand nemen. Privacywetgeving heeft betrekking op de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg), aanpalende en sectorspecifieke wet- en regelgeving; en
  • Kennis van een breed spectrum aan sectorale wet- en regelgeving. Denk hierbij aan gezondheidzorg, onderwijs of (lagere) overheid.

De juristen hanteren marktconforme uurtarieven. Het is mogelijk gebruik te maken van afroepcontracten.

Contact

Bekijk ook deze diensten

Operationeel

Professionals voeren opdrachten uit op het gebied van vraagstukken van governance & compliance, het ontwikkelen van beleid, inrichten van administratieve organisatie en interne controlemaatregelen en selectie en implementatie van informatiesystemen.

Lees meer

Externe Professionals

Duthler Professionals beschikt over enthousiaste en goed opgeleide FG’s die belangstelling hebben om als externe FG of kwartiermaker tijdelijk bij u aan de slag te gaan.

Lees meer

Audit

De registeraccountants en IT Auditors voeren nulmetingen, data privacy impact analyses (DPIA’s) of ISAE 3402 beoordelingen uit. Bij deze onderzoeken worden normenkaders zoals ISO 27001, NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513 gebruikt.

Lees meer