Juridisch

Op zoek naar juridische ondersteuning en advisering?

De juridische professionals van Duthler Associates worden vaak in bedrijfsjuridische functies ingezet of beantwoorden vraagstukken van juridische bedrijfsvoering. Zelfstandig of samen met bedrijfsjuristen geven zij vorm aan interne reglementen, begeleiden zij aanbestedingstrajecten en maken of scherpen zij contractafspraken aan zoals arbeidsovereenkomsten en gegevensuitwisselings- en (sub) verwerkersovereenkomsten (privacyovereenkomsten).

De professionals hebben aantoonbare affiniteit met IT- en privacyrecht en hanteren een marktconform uurtarief. Het is ook mogelijk een strippenkaart af te nemen.

 Waar kunnen de professionals u mee helpen? Een ‘greep’ uit de werkzaamheden:

  • Ondersteunen of/en vervullen de rol van bedrijfsjurist;
  • Implementeren privacywetgeving en beheren deze vervolgens. Privacywetgeving heeft betrekking op de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg), maar ook aanpalende en sectorspecifieke wet- en regelgeving; en
  • Kennis van een breed spectrum aan sectorale wet- en regelgeving. Denk hierbij aan gezondheidzorg, onderwijs, (lagere) overheid, etc.

Een verzoek nemen wij in behandeling door eerst aan u voor te leggen hoe wij denken het verzoek te beantwoorden en binnen welk budget. Vervolgens na uw akkoord gaan wij aan de slag. Zouden wij onverhoopt het goedgekeurde budget dreigen te overschrijden dan treden wij met u in overleg.

Wat zijn de werkzaamheden en mogelijkheden?

Smart contracting

Smart contracting

De juristen van Duthler Associates zijn bekend met de toepassing van smart contracting. Het gereedschap smart contracting kan de legal counseling helpen om contracten te sluiten, en zonodig de contractonderhandelingen daarover te begeleiden.

Lees hier meer

Legal Counseling

Legal Counseling

Het is mogelijk een strippenkaart legal counseling af te nemen. Een vraag of een probleem nemen wij pas in behandeling door eerst aan u voor te leggen hoe wij denken de vraag te beantwoorden en binnen welk budget.

Lees hier meer

Persoonlijk contact met mr. Ans Duthler RFG

Ans is een jurist met ruime ervaring in de juridische dienstverlening op het gebied van bestuursrecht, privaatrecht en privacyrecht. Ans is coach en opleider van juristen en docent aan en manager van de Duthler Academy. Ans organiseert de legal counseling functies binnen Duthler Associates.

Contact: +31 (70) 392 22 09 / E-mail

Bekijk ook deze diensten

Operationeel & Advies

Professionals voeren opdrachten en projecten uit in verschillende segmenten uit op het gebied van vraagstukken van gegevensbescherming, privacy en de digitale transformatie.

Lees meer

Accountability

‘I have been arguing that the biggest policy and legal innovation in the GDPR is the notion of accountability’. Accountability is de verantwoording nemen over de eigen bedrijfsvoering en daar ook nog transparant over zijn.

Lees meer

Auditability

Professionals voeren onderzoeken als DPIA’s, ISAE 3402 beoordelingen uit. Er worden normenkaders zoals ISO 27001, NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513 gebruikt.

Lees meer