• 18 juni 2015: Het Nationaal Privacy Event
  Op 18 juni vindt het door Duthler Associates, in samenwerking met haar partners, georganiseerde Nationaal Privacy Event plaats te Madurodam. Het Nationaal Privacy Event is hét event om geïnformeerd te worden over de veranderingen in de privacywet- en regelgeving. Niet alleen vanuit juridisch perspectief, maar ook vanuit... meer
 • Privacy in de zorg bijeenkomsten door het hele land
  In deze door Nedap Healthcare samen met Duthler Associates georganiseerde bijeenkomsten staan nieuwe wetgeving op het vlak van gegevensbescherming en privacy en de gevolgen van de hieruit voortkomende ketenaansprakelijkheid centraal. In maart 2015 zijn al de eerste bijeenkomsten in Amsterdam, Ridderkerk en Leeuwarden... meer
 • SBC Managementsysteem
  Het SBC Managementsysteem is gericht op het verkrijgen en behouden van overzicht en inzicht in gegevensverwerkingen en in de privacy- en veiligheidshuishouding van een organisatie. Maar het SBC Managementsysteem biedt meer, bijvoorbeeld de ondersteuning bij de afhandeling van datalekken. Het SBC Managementsysteem geeft... meer
  SBC Managementsysteem logo
 • "Op weg naar huis" bijeenkomsten
  Duthler Associates en First Lawyers organiseren al enige tijd regelmatig 'Op-weg-naar-huis-bijeenkomsten'. Een beperkt aantal deelnemers wordt aan het einde van een werkdag bijgepraat over actualiteiten en inzichten op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en de borging van privacy. In het programma is... meer
 • Masterclass "Wet cliëntenrechten en privacy"
  De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens regelt dat cliënten in de zorg toestemming moeten geven, voordat zorgaanbieders medische persoonsgegevens mogen uitwisselen door middel van een elektronisch uitwisselingssysteem. Het voorstel stelt hoge eisen aan de partners die gegevens uitwisselen en aan... meer
 • Masterclass ‘Wmo 2015 en privacy: mag dat allemaal wel?’
  “Eén gezin, één plan, één regisseur”  Dit is het uitgangspunt van de drie decentralisaties in het sociaal domein. Veranderingen in de Participatiewet, de overheveling van onderdelen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdhulpverlening vragen vanaf... meer
 • Bekijk het aanbod van Duthler Academy
  Duthler Associates, First Lawyers en Europe Compliance delen graag kennis en ervaringen met u. Hiervoor is Duthler Academy opgericht. Het initiatief voor de Academy kwam in een stroomversnelling door de vraag van cliënten naar een professionele en multidisciplinaire leergang voor de Functionaris Gegevensbescherming (de... meer
 • Aanbod Kennis & Trainingen
  Duthler Associates is een kennisintensieve organisatie, en onze kennis delen wij graag met u! Artikelen & Boeken Nieuwe wet- en regelgeving, vaktechnische ontwikkelingen en onze visie op de gevolgen voor de organisaties van onze klanten worden opgetekend in publicaties. Met het NOREA, de beroepsorganisatie van IT-... meer
  Duthler Associates library
 • Bescherming persoonsgegevens in het sociaal domein
  Privacygevoelige informatie van burgers geniet in een groot aantal gemeenten onvoldoende bescherming, bij gebrek aan voorgenomen maatregelen in verband met de drie grote decentralisaties van 1 januari 2015. Dit blijkt onder meer uit onderzoek van NRC Handelsblad onder 50 gemeenten. Zowel in de landelijke als in de lokale... meer
 • Uitgevoerde PIA's binnen de Rijksdienst volgens Toetsmodel Rijksdienst
  Met het Toetsmodel Privacy Impact Assessment (PIA) Rijksdienst wordt een nadere invulling en uitvoering gegeven aan het regeerakkoord van 2012, de motie Franken, de toezegging tot doorontwikkelen van een PIA en de in de iStrategie aangekondigde maatregelen om aandacht voor privacy te versterken bij grote ICT-projecten. ... meer
  Rijksoverheid logo
 
Nationaal Privacy Event Kosteloze Weerbaarheidscheck
 Nationaal Privacy Event
 Weerbaarheidscheck
Op 18 juni vindt het door Duthler Associates, in samenwerking met haar partners, georganiseerde Nationaal Privacy Event plaats te Madurodam. Dit is hét event om geïnformeerd te worden over de veranderingen in de privacywet- en regelgeving. Organisaties hebben een bewerkersovereenkomst nodig die hun risico’s kan beheersen. Om de urgentie hiervan aan te tonen bieden wij u geheel vrijblijvend en kosteloos een Weerbaarheidscheck aan.
Naar dit onderdeel Naar dit onderdeel