• Duthler Academy
  Duthler Associates, First Lawyers en Europe Compliance delen graag kennis en ervaringen met u. Hiervoor is Duthler Academy opgericht. Het initiatief voor de Academy kwam in een stroomversnelling door de vraag van cliënten naar een professionele en multidisciplinaire leergang voor de Functionaris Gegevensbescherming (de... meer
 • Anne-Wil Duthler spreker op PLEIT 2014
  PLEIT 2014 is de kennisdag over ICT voor de juridische praktijk. Ook dit jaar biedt PLEIT een uitgebreid programma over de belangrijkste ICT onderwerpen voor de juridische sector. PLEIT 2014 wordt op dinsdag 7 oktober 2014 gehouden in De Fabrique te Utrecht. Mr. dr. Anne-Wil Duthler zal op deze dag in twee sessies... meer
 • Terugblik Duthler Associates Symposium 19 juni 2014
  Tijdens het symposium van Duthler Associates op 19 juni jongstleden stonden informatie-ecosystemen centraal. Ecosystemen kunnen gezien worden als systemen die ontstaan door de interactie van verschillende partijen en hun omgeving. Binnen deze ecosystemen speelt informatie een cruciale rol. Informatie biedt kansen, maar... meer
 • Duthler Associates verzorgt presentaties op SRA bijeenkomsten
  Duthler Associates heeft in 2014 juni presentaties op vier SRA-Compliance kringbijeenkomsten verzorgd. De SRA (Samenwerkende Registeraccountants en Accountants- Administratieconsulenten) is een netwerkorganisatie van 370 zelfstandige accountantskantoren met 900 vestigingen in Nederland.  Tijdens deze kringbijeenkomsten... meer
 • Kennis & Trainingen
  Duthler Associates is een kennisintensieve organisatie, en onze kennis delen wij graag met u! Artikelen & Boeken Nieuwe wet- en regelgeving, vaktechnische ontwikkelingen en onze visie op de gevolgen voor de organisaties van onze klanten worden opgetekend in publicaties. Met het NOREA, de beroepsorganisatie van IT-... meer
  Duthler Associates library
 • DNA privacy: overzicht en inzicht in gegevensverwerkingen
  DNA Privacy van Duthler Associates is gericht op het verkrijgen en behouden van overzicht en inzicht in gegevensverwerkingen en in de privacy- en veiligheidshuishouding van een organisatie. Ook kan met DNA Privacy invulling worden gegeven aan lifecycle data protection management. DNA Privacy is een Data Protection... meer
  DNA privacy
 • Uitwisseling persoonsgegevens in het sociaal domein
  De afgelopen maanden zijn diverse beleidsstukken, analyses, opinies, visies en ondersteunende documentatie verschenen gericht op de komende decentralisaties. Deze decentralisaties en de beoogde veranderende werkwijze van gemeenten brengen vele nieuwe vormen van informatie-uitwisseling met zich mee. Uitwisseling van... meer
 • Duthler Associates kennispartner van het CIP
  Met ingang van april 2014 is Duthler Associates als kennispartner verbonden aan het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP). Het CIP is het expertisecentrum voor informatiebeveiliging en privacybescherming van, voor en door overheidsorganisaties. Kennis en expertise die Duthler Associates... meer
 • Uitgevoerde PIA's binnen de Rijksdienst volgens Toetsmodel Rijksdienst
  Met het Toetsmodel Privacy Impact Assessment (PIA) Rijksdienst wordt een nadere invulling en uitvoering gegeven aan het regeerakkoord van 2012, de motie Franken, de toezegging tot doorontwikkelen van een PIA en de in de iStrategie aangekondigde maatregelen om aandacht voor privacy te versterken bij grote ICT-projecten. ... meer
  Rijksoverheid logo
 • De ICT-jurist: om op terug te vallen als het om ICT gaat
  Vanuit de rol van adviseur over ICT-contracten, ontwikkelt de dienstverlening van Duthler Associates zich vaak tot die van Huisjurist ICT. Feitelijk wordt de rol van jurist geheel of gedeeltelijk uitbesteed aan Duthler Associates. Hiermee weet de klant zich verzekerd van deskundig juridisch advies dat past bij de... meer
  ICT-jurist kaart
 
Aankomende Privacywetgeving Geschillen en Mediation
 Privacy
 Mediation
Begin 2012 heeft de Europese Commissie een voorstel privacyverordening gelanceerd. Organisaties zullen zich hierop willen voorbereiden. Duthler Associates heeft een overzichtelijk stappenplan voor deze Epv ontwikkeld die kan dienen als to-do list. ICT-geschillen. Hoe ontstaan ze? Ervaring leert dat ICT-contracten complex van aard zijn, lange doorlooptijden kennen en de uitvoering ervan gepaard gaat met hoge kosten. Duthler Associates is een expert op het gebied van mediation.
Naar dit onderdeel Naar dit onderdeel