• Seminar: In drie stappen klaar voor de nieuwe Meldplicht Datalekken
  Per 1 januari is de Algemene Meldplicht Datalekken van kracht. Deze meldplicht houdt in dat alle bedrijven in Nederland datalekken, als gevolg van een inbreuk op de beveiliging, moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.   Duthler Associates nodigt u, samen met INISI , CISCO en BMGrip uit voor een seminar over... meer
 • 27 januari: Debatavond Meldplicht Datalekken
  De meldplicht datalekken is per 1 januari 2016 ingevoerd. Alle bedrijven en overheidsinstellingen moeten vanaf dat moment niet alleen het lekken van persoonsgegevens voorkomen, maar ook lekken melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens én aan personen van wie gegevens zijn gelekt. Doen zij dit niet, of niet juist, dan... meer
 • Beleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens
  Op 1 januari 2016 zijn belangrijke wijzigingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in werking getreden. De naam van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) is vanaf dat moment veranderd in Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens kan boetes opleggen en organisaties zijn verplicht... meer
 • EU bereikt overeenstemming over Avg
  Op 15 december 2015 is in het overleg tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers (de triloog) overeenstemming bereikt over de Avg. De Avg geeft individuen meer controle over hun persoonsgegevens. Organisaties, die de regels niet nakomen, kunnen boetes opgelegd krijgen tot een maximum... meer
 • "Op weg naar huis" bijeenkomsten
  Duthler Associates en First Lawyers organiseren al enige tijd regelmatig 'Op-weg-naar-huis-bijeenkomsten'. Een beperkt aantal deelnemers wordt aan het einde van een werkdag bijgepraat over actualiteiten en inzichten op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en de borging van privacy. In het programma is... meer
 • Meldplicht datalekken 1 januari 2016 van kracht
  Zowel private als publieke organisaties die persoonsgegevens verwerken worden met ingang van 1 januari 2016 verplicht om inbreuken op de beveiliging te melden die leiden tot bijvoorbeeld diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens. Het doel van de meldplicht is om tot een betere bescherming van persoonsgegevens te... meer
 • Training: Data Privacy
  Klaar voor de nieuwe wet- en regelgeving? Bent u al klaar voor de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy? Naast  de meldplicht datalekken zijn veel organisaties verplicht om een interne functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. U kunt als FG uw organisatie voor... meer
 • SBC Managementsysteem
  Het SBC Managementsysteem is gericht op het verkrijgen en behouden van overzicht en inzicht in gegevensverwerkingen en in de privacy- en veiligheidshuishouding van een organisatie. Maar het SBC Managementsysteem biedt meer, bijvoorbeeld de ondersteuning bij de afhandeling van datalekken. Het SBC Managementsysteem geeft... meer
  SBC Managementsysteem logo
 • Masterclass "Wet cliëntenrechten en privacy"
  De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens regelt dat cliënten in de zorg toestemming moeten geven, voordat zorgaanbieders medische persoonsgegevens mogen uitwisselen door middel van een elektronisch uitwisselingssysteem. Het voorstel stelt hoge eisen aan de partners die gegevens uitwisselen en aan... meer
 • Masterclass ‘Wmo 2015 en privacy: mag dat allemaal wel?’
  “Eén gezin, één plan, één regisseur”  Dit is het uitgangspunt van de drie decentralisaties in het sociaal domein. Veranderingen in de Participatiewet, de overheveling van onderdelen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdhulpverlening vragen vanaf... meer
 
Aanbod opleidingen Kosteloze Weerbaarheidscheck
 Duthler Academy
 Weerbaarheidscheck
De Duthler Academy biedt de Leergang Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan. Naast de Leergang bestaat het aanbod van de Duthler Academy uit diverse Workshops, Masterclasses en Kennisgroepen. Organisaties hebben een bewerkersovereenkomst nodig die hun risico’s kan beheersen. Om de urgentie hiervan aan te tonen bieden wij u geheel vrijblijvend en kosteloos een Weerbaarheidscheck aan.
Naar dit onderdeel Naar dit onderdeel