• André Biesheuvel verzorgt kennissessie bij Comparex
  Kennissessie “Meldplicht datalekken"  Is uw organisatie ook bezig met de nieuwe wetsvoorstellen zoals de Europese Algemene verordening gegevensbescherming en de Nederlandse ‘Meldplicht Datalekken’? Of maakt uw organisatie zich hier zorgen over? Deze wetten hebben namelijk flinke gevolgen voor vrijwel elke organisatie. In... meer
 • André Biesheuvel verzorgt parallelsessie op IB opleidingenmarkt
    Andre Biesheuvel verzorgt op 15 april een parallelsessie op de IB opleidingenmarkt. Tijdens dit evenement worden de  meest actuele opleidingen aan en is bedoeld voor studenten van MBO- en HBO-opleidingen en universiteiten met belangstelling voor informatiebeveiliging en/of IT-auditing en leden van de deelnemende... meer
 • Anne-Wil Duthler spreker op symposium ISOC24
  iSOC24 ‘Be in control’ symposium op 23 april: Alles over de nieuwe Wet meldplicht datalekken   Informatiebeveiliging of het ontbreken ervan – is volop in het nieuws. Maar ook wettelijk is informatiebeveiliging volop in beweging: waarschijnlijk medio 2015 gaat de nieuwe Wet meldplicht datalekken in. Wat betekent die wet... meer
 • Weerbaarheidscheck
    Per 1 juli 2015  worden de verplichtingen van de verantwoordelijke en de bewerker verder uitgebreid met de meldplicht datalekken. En in de aanstaande Europese Algemene verordening gegevensbescherming worden de verplichtingen voor de verantwoordelijke en de bewerker nog verder uitgebreid. De aansprakelijkheidsrisico’s... meer
 • Privacy in de zorg bijeenkomsten door het hele land
  In deze door Nedap Healthcare samen met Duthler Associates georganiseerde bijeenkomsten staan nieuwe wetgeving op het vlak van gegevensbescherming en privacy en de gevolgen van de hieruit voortkomende ketenaansprakelijkheid centraal. In maart 2015 zijn al bijeenkomsten in Amsterdam, Ridderkerk en Leeuwarden gehouden. De... meer
 • SBC Managementsysteem
  Het SBC Managementsysteem is gericht op het verkrijgen en behouden van overzicht en inzicht in gegevensverwerkingen en in de privacy- en veiligheidshuishouding van een organisatie. Maar het SBC Managementsysteem biedt meer, bijvoorbeeld de ondersteuning bij de afhandeling van datalekken. Het SBC Managementsysteem geeft... meer
  SBC Managementsysteem logo
 • "Op weg naar huis" bijeenkomsten
  Duthler Associates en First Lawyers organiseren al enige tijd regelmatig 'Op-weg-naar-huis-bijeenkomsten'. Een beperkt aantal deelnemers wordt aan het einde van een werkdag bijgepraat over actualiteiten en inzichten op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en de borging van privacy. In het programma is... meer
 • Masterclass "Wet cliëntenrechten en privacy"
  De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens regelt dat cliënten in de zorg toestemming moeten geven, voordat zorgaanbieders medische persoonsgegevens mogen uitwisselen door middel van een elektronisch uitwisselingssysteem. Het voorstel stelt hoge eisen aan de partners die gegevens uitwisselen en aan... meer
 • Masterclass ‘Wmo 2015 en privacy: mag dat allemaal wel?’
  “Eén gezin, één plan, één regisseur”  Dit is het uitgangspunt van de drie decentralisaties in het sociaal domein. Veranderingen in de Participatiewet, de overheveling van onderdelen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdhulpverlening vragen vanaf... meer
 • Bekijk het aanbod van Duthler Academy
  Duthler Associates, First Lawyers en Europe Compliance delen graag kennis en ervaringen met u. Hiervoor is Duthler Academy opgericht. Het initiatief voor de Academy kwam in een stroomversnelling door de vraag van cliënten naar een professionele en multidisciplinaire leergang voor de Functionaris Gegevensbescherming (de... meer
 
Aankomende Privacywetgeving Geschillen en Mediation
 Privacy
 Mediation
Begin 2012 heeft de Europese Commissie een voorstel privacyverordening gelanceerd. Organisaties zullen zich hierop willen voorbereiden. Duthler Associates heeft een overzichtelijk stappenplan voor deze Avg ontwikkeld die kan dienen als to-do list. ICT-geschillen. Hoe ontstaan ze? Ervaring leert dat ICT-contracten complex van aard zijn, lange doorlooptijden kennen en de uitvoering ervan gepaard gaat met hoge kosten. Duthler Associates is een expert op het gebied van mediation.
Naar dit onderdeel Naar dit onderdeel