• Masterclass "Wet cliëntenrechten en privacy: wat mag u wel en niet met...
  De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens regelt dat cliënten in de zorg toestemming moeten geven, voordat zorgaanbieders medische persoonsgegevens mogen uitwisselen door middel van een elektronisch uitwisselingssysteem. Het voorstel stelt hoge eisen aan de partners die gegevens uitwisselen en aan... meer
 • André Biesheuvel spreker op ledenbijeenkomst OIZ
  De vereniging van organisaties voor ICT in de zorg (OIZ) hIELD op donderdag 11 september 2014 een bijeenkomst voor haar leden. Het doel van de OIZ is de bevordering van een verantwoorde toepassing van de informatica en ICT in de Nederlandse gezondheidszorg en de behartiging van de gezamenlijke belangen van organisaties,... meer
 • Masterclass ‘Wmo 2015 en privacy: mag dat allemaal wel?’
  “Eén gezin, één plan, één regisseur”  Dit is het uitgangspunt van de drie decentralisaties in het sociaal domein. Veranderingen in de Participatiewet, de overheveling van onderdelen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdhulpverlening vragen vanaf... meer
 • Europese verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten aang...
  Op 23 juli 2014 is door de Raad van de Europese Unie (de EU-Raad) de verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (eIDAS) aangenomen. De nieuwe verordening vervangt de Europese richtlijn elektronische handtekening. Het doel van de verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten is om... meer
 • Duthler Academy
  Duthler Associates, First Lawyers en Europe Compliance delen graag kennis en ervaringen met u. Hiervoor is Duthler Academy opgericht. Het initiatief voor de Academy kwam in een stroomversnelling door de vraag van cliënten naar een professionele en multidisciplinaire leergang voor de Functionaris Gegevensbescherming (de... meer
 • Anne-Wil Duthler spreker op PLEIT 2014
  PLEIT 2014 is de kennisdag over ICT voor de juridische praktijk. Ook dit jaar biedt PLEIT een uitgebreid programma over de belangrijkste ICT onderwerpen voor de juridische sector. PLEIT 2014 wordt op dinsdag 7 oktober 2014 gehouden in De Fabrique te Utrecht. Mr. dr. Anne-Wil Duthler zal op deze dag in twee sessies... meer
 • Aanbod Kennis & Trainingen
  Duthler Associates is een kennisintensieve organisatie, en onze kennis delen wij graag met u! Artikelen & Boeken Nieuwe wet- en regelgeving, vaktechnische ontwikkelingen en onze visie op de gevolgen voor de organisaties van onze klanten worden opgetekend in publicaties. Met het NOREA, de beroepsorganisatie van IT-... meer
  Duthler Associates library
 • Bescherming persoonsgegevens in het sociaal domein
  Privacygevoelige informatie van burgers geniet in een groot aantal gemeenten onvoldoende bescherming, bij gebrek aan voorgenomen maatregelen in verband met de drie grote decentralisaties van 1 januari 2015. Dit blijkt onder meer uit onderzoek van NRC Handelsblad onder 50 gemeenten. Zowel in de landelijke als in de lokale... meer
 • Duthler Associates kennispartner van het CIP
  Met ingang van april 2014 is Duthler Associates als kennispartner verbonden aan het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP). Het CIP is het expertisecentrum voor informatiebeveiliging en privacybescherming van, voor en door overheidsorganisaties. Kennis en expertise die Duthler Associates... meer
 • Uitgevoerde PIA's binnen de Rijksdienst volgens Toetsmodel Rijksdienst
  Met het Toetsmodel Privacy Impact Assessment (PIA) Rijksdienst wordt een nadere invulling en uitvoering gegeven aan het regeerakkoord van 2012, de motie Franken, de toezegging tot doorontwikkelen van een PIA en de in de iStrategie aangekondigde maatregelen om aandacht voor privacy te versterken bij grote ICT-projecten. ... meer
  Rijksoverheid logo
 
Aankomende Privacywetgeving Geschillen en Mediation
 Privacy
 Mediation
Begin 2012 heeft de Europese Commissie een voorstel privacyverordening gelanceerd. Organisaties zullen zich hierop willen voorbereiden. Duthler Associates heeft een overzichtelijk stappenplan voor deze Epv ontwikkeld die kan dienen als to-do list. ICT-geschillen. Hoe ontstaan ze? Ervaring leert dat ICT-contracten complex van aard zijn, lange doorlooptijden kennen en de uitvoering ervan gepaard gaat met hoge kosten. Duthler Associates is een expert op het gebied van mediation.
Naar dit onderdeel Naar dit onderdeel