• Masterclass "Wet cliëntenrechten en privacy: wat mag u wel en niet met...
  De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens regelt dat cliënten in de zorg toestemming moeten geven, voordat zorgaanbieders medische persoonsgegevens mogen uitwisselen door middel van een elektronisch uitwisselingssysteem. Het voorstel stelt hoge eisen aan de partners die gegevens uitwisselen en aan... meer
 • André Biesheuvel spreker op ledenbijeenkomst OIZ
  De vereniging van organisaties voor ICT in de zorg (OIZ) houdt op donderdag 11 september 2014 een bijeenkomst voor haar leden. Het doel van de OIZ is de bevordering van een verantwoorde toepassing van de informatica en ICT in de Nederlandse gezondheidszorg en de behartiging van de gezamenlijke belangen van organisaties,... meer
 • Masterclass ‘Wmo 2015 en privacy: mag dat allemaal wel?’
  “Eén gezin, één plan, één regisseur”  Dit is het uitgangspunt van de drie decentralisaties in het sociaal domein. Veranderingen in de Participatiewet, de overheveling van onderdelen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdhulpverlening vragen vanaf... meer
 • Europese verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten aang...
  Op 23 juli 2014 is door de Raad van de Europese Unie (de EU-Raad) de verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten aangenomen. De nieuwe verordening vervangt de Europese richtlijn elektronische handtekening. Het doel van de verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten is om burgers en... meer
 • Duthler Academy
  Duthler Associates, First Lawyers en Europe Compliance delen graag kennis en ervaringen met u. Hiervoor is Duthler Academy opgericht. Het initiatief voor de Academy kwam in een stroomversnelling door de vraag van cliënten naar een professionele en multidisciplinaire leergang voor de Functionaris Gegevensbescherming (de... meer
 • Anne-Wil Duthler spreker op PLEIT 2014
  PLEIT 2014 is de kennisdag over ICT voor de juridische praktijk. Ook dit jaar biedt PLEIT een uitgebreid programma over de belangrijkste ICT onderwerpen voor de juridische sector. PLEIT 2014 wordt op dinsdag 7 oktober 2014 gehouden in De Fabrique te Utrecht. Mr. dr. Anne-Wil Duthler zal op deze dag in twee sessies... meer
 • Terugblik Duthler Associates Symposium 19 juni 2014
  Tijdens het symposium van Duthler Associates op 19 juni jongstleden stonden informatie-ecosystemen centraal. Ecosystemen kunnen gezien worden als systemen die ontstaan door de interactie van verschillende partijen en hun omgeving. Binnen deze ecosystemen speelt informatie een cruciale rol. Informatie biedt kansen, maar... meer
 • Aanbod Kennis & Trainingen
  Duthler Associates is een kennisintensieve organisatie, en onze kennis delen wij graag met u! Artikelen & Boeken Nieuwe wet- en regelgeving, vaktechnische ontwikkelingen en onze visie op de gevolgen voor de organisaties van onze klanten worden opgetekend in publicaties. Met het NOREA, de beroepsorganisatie van IT-... meer
  Duthler Associates library
 • DNA privacy: overzicht en inzicht in gegevensverwerkingen
  DNA Privacy van Duthler Associates is gericht op het verkrijgen en behouden van overzicht en inzicht in gegevensverwerkingen en in de privacy- en veiligheidshuishouding van een organisatie. Ook kan met DNA Privacy invulling worden gegeven aan lifecycle data protection management. DNA Privacy is een Data Protection... meer
  DNA privacy
 • Bescherming persoonsgegevens in het sociaal domein
  Privacygevoelige informatie van burgers geniet in een groot aantal gemeenten onvoldoende bescherming, bij gebrek aan voorgenomen maatregelen in verband met de drie grote decentralisaties van 1 januari 2015. Dit blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad onder 50 gemeenten. Zowel in de landelijke als in de lokale politiek... meer
 
Aankomende Privacywetgeving Geschillen en Mediation
 Privacy
 Mediation
Begin 2012 heeft de Europese Commissie een voorstel privacyverordening gelanceerd. Organisaties zullen zich hierop willen voorbereiden. Duthler Associates heeft een overzichtelijk stappenplan voor deze Epv ontwikkeld die kan dienen als to-do list. ICT-geschillen. Hoe ontstaan ze? Ervaring leert dat ICT-contracten complex van aard zijn, lange doorlooptijden kennen en de uitvoering ervan gepaard gaat met hoge kosten. Duthler Associates is een expert op het gebied van mediation.
Naar dit onderdeel Naar dit onderdeel