Privacy en gegevensbescherming in de zorg: mag dat allemaal?

In het kader van de aankomende decentralisatie in het zorgdomein (de 3D’s) worden er in de media steeds meer zorgen geuit over de privacy en de gegevensbescherming. Zijn gemeentes en zorgaanbieders goed voorbereid op alle veranderingen die ingaan per 1 januari 2015?  Hoe zit het met de gegevensverstrekking van gemeentes naar zorgaanbieders? En wanneer moeten betrokkenen toestemming geven voor de  verwerking van hun (medische) gegevens?

Privacy en gegevensbescherming in de zorg

In deze “ Op-weg-naar-huis”-bijeenkomst “Privacy en gegevensbescherming in de Zorg” zult u in een kort tijdsbestek worden bijgepraat over privacy en gegevensbescherming in de zorg, waarbij specifiek de aankomende veranderingen in het zorgdomein aan bod komen.  U wordt nader geinformeerd over de wet- en regelgeving zoals de Wbp, de WMO 2015 en de Jeugdwet.  Maar ook het Wetsvoorstel Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking in de zorg zal worden behandeld.

Uitnodiging “ Op-weg-naar-huis-bijeenkomst” 

Wij nodigen u graag uit voor de vrijblijvende “ Op-weg-naar-huis-bijeenkomst”.   In twee uur tijd zullen professionals van Duthler Associates en First Lawyers u overzicht en praktische handreikingen bieden om de decentralisatie in het zorgdomein vanuit het oogpunt van privacy en gegevensbescherming in goede banen te kunnen leiden.

In de “ Op-weg-naar-huis-bijeenkomst”  is plaats voor maximaal 12 deelnemers, zodat er alle ruimte is voor discussie, het delen van praktijkervaringen, het stellen van vragen aan elkaar en aan de inleiders.

Wij houden u vervolgens met behulp van een module op de Duthler Academy op de hoogte van de ontwikkelingen.

  

Op dit moment zijn er geen workshops gepland  

U kunt zich via dit formulier aanmelden.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen via info@duthler.nl