Artikelen

Toezicht na Meavita. Wie durft?
dinsdag, 5 januari, 2016
Auteur(s):
mr. P.L. Coté MBA
Ontwikkelingen rond bestuurdersaansprakelijkheid zijn de laatste jaren in een stroomversnelling terechtgekomen. Bij wanbeheer, fraude en bedrijfsongelukken wordt de vraag naar de verantwoordelijkheid van bestuurders en toezichtho... meer
EU-wetgeving privacy dwingt apotheker tot maatregelen
vrijdag, 18 december, 2015
Auteur(s):
mr. P.L. Coté MBA
Nieuwe regels voor privacybescherming van de Europese Commissie gaan veel verder dan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens.Apothekers moeten bij een bezoek van een toezichthouder kunnen bewijzen dat ze patiëntgegevens afdoe... meer
'Burgerrechten zijn er niet voor niets', interview met Hans Franken
woensdag, 10 juni, 2015
Auteur(s):
André Biesheuvel en Henri Rauch
Prof. dr. Hans Franken kijkt voor IBestuur terug op een tumultueuze periode rond het bewaken van de persoonlijke levenssfeer van burgers, kijkt vooruit naar nieuwe wetgeving – de wetsvoorstellen Cliëntenrechten bij elektronische... meer
Europese Privacy Verordening: effect op de jaarrekeningcontrole?
woensdag, 11 maart, 2015
Auteur(s):
Daniëlle Louwerens
In deze scriptie, waaraan André Biesheuvel en Anne-Wil Duthler hebben bijgedragen door het leveren van inhoudelijke kennis, staat de volgende onderzoeksdoelstelling centraal: Het onderzoek is gericht op het verkrijgen van kennis... meer
Hoe krijgt het individu weer controle over zijn eigen persoonsgegevens?
vrijdag, 30 januari, 2015
Auteur(s):
Guus Bekker, Henri Rauch
Nieuwe technologie staat regelmatig op gespannen voet met de burgerlijke vrijheden, waaronder privacy. Enerzijds stelt komende wetgeving paal en perk aan het grenzeloos verzamelen en combineren van informatie over individuen door... meer
Bestuurlijke boete dreigt bij datalek in de apotheek
vrijdag, 30 januari, 2015
Auteur(s):
mr. P.L. Coté MBA
Per ongeluk lekte een apotheek eind vorig jaar persoonlijke gegevens van tweeduizend klanten aan een deel van zijn klantenkring. Volgens de nieuwe Wet meldplicht datalekken, die vooruitloopt op euregelgeving, zijn ook apothekers... meer
Privacy: patiënt bepaalt, apotheker aansprakelijk
dinsdag, 25 november, 2014
Auteur(s):
mr. P.L. Coté MBA
De Wet cliëntenrechten, opvolger van het verworpen wetsvoorstel Elektronisch patiëntendossier (epd), stelt hoge eisen aan het beheer en de bescherming van medische gegevens. Wat betekenen de nieuweprivacyregels voor apothekers? D... meer
HO Management
Bestuurdersaansprakelijkheid in het hoger onderwijs
vrijdag, 31 oktober, 2014
Auteur(s):
mr. P.L. Coté MBA
Bij wanbeheer, fraude en bedrijfsongelukken wordt de vraag naar de verantwoordelijkheid van bestuurders en toezichthouders steeds dringender gesteld. Bestuurders en toezichthouders in de semipublieke sectoren krijgen tegenwoordig... meer
Ecosysteem
Informatie-ecosysteem: het nieuwe groen?
donderdag, 2 oktober, 2014
Auteur(s):
drs. A.J .Biesheuvel RA RE
In dit artikel wordt ingegaan op een nieuwe fase in de ontwikkeling van informatiesystemen zoals die steeds meer zichtbaar wordt. Het gaat daarbij niet zozeer om de ontwikkelingen wat betreft de technische aspecten van informatie... meer
De desastreuze gevolgen van een datalek
maandag, 29 september, 2014
Auteur(s):
T. van der Stappen
Het is een scenario van een nachtmerrie. Alle vertrouwelijke gegevens van je klanten liggen op straat. Of realistischer: ze duiken op in de krochten van internet. Of nog erger: ze zijn rechtstreeks gekaapt door cybercriminelen. P... meer

Pagina's