Beoordelen ICT-contracten

Het afsluiten van deugdelijke, evenwichtige en consistente contracten is één. Het beheren van eenmaal afgesloten contracten wordt vaak vergeten. Vaak worden contracten pas uit de kast gehaald op het moment dat er problemen zijn. Is het aantal licenties dat wordt afgenomen afdoende voor de organisaties of juist te veel? Komt de leverancier zijn performance afspraken na? Is de reseller gerechtigd om hard- of software verkopen? Wordt een contract op tijd opgezegd of verlengd? In het laatste geval, komt de inhoud nog steeds overeen met de specifieke kenmerken van de organisatie? Is mijn bewerkersovereenkomst bestand tegen de nieuwste regelgeving?

Dit zijn voorbeelden van vragen die een organisatie zichzelf regelmatig zou moeten stellen. Niet alleen vanuit het oogpunt van kostenbesparing, maar ook vanuit het oogpunt van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Een goed ICT-contract bevat een duidelijke verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dat betekent dat beide partijen deze ook consciëntieus moeten invullen en waarmaken. Doen ze dat niet, dan loopt een organisatie het risico dat als er een keer iets mis gaat, zij de schadeveroorzakende partij minder goed aansprakelijk kan stellen. Het heeft in ieder geval een ongunstig effect op de juridische positie.

Belangrijk onderdeel bij ICT-contracten zijn bewerkersovereenkomsten. Ook deze zullen tegen het licht moeten worden gehouden. Bewerkers krijgen immers op grond van de Avg en het wetsvoorstel meldplicht datalekken een behoorlijk aantal nieuwe verplichtingen, die ze onder de Wbp niet hebben.

Zie ten aanzien van ICT-contracten ook de onderstaande subpagina's:

Als het mis gaat

Als het onverhoopt toch mis gaat, is Duthler Associates goed in staat organisaties te begeleiden bij het beëindigen of ontbinden van contracten. Om vast te stellen of contracten wel of niet zijn of kunnen worden nagekomen, heeft Duthler Associates de broodnodige inhoudelijke ICT-kennis in huis. Als dat kan worden vastgesteld kan het bestuur vervolgens een gemotiveerde beslissing nemen het contract al of niet te beëindigen of te ontbinden. Vanaf dat moment gaat alleen de papieren werkelijkheid een rol spelen. De juristen adviseren het bestuur hoe die papieren werkelijkheid vorm te geven en welke stappen daarin het beste kunnen worden gezet. Zij begeleiden het bestuur naar en in verdere juridische procedures, waaronder mediationprocedures. Bij geschillen over ICT-contracten kan Duthler Associates een beroep doen op de samenwerking met de advocaten van First Lawyers.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze verschillende vormen van juridische dienstverlening of heeft u aanvullende vragen? Aarzelt u dan niet telefonisch contact op te nemen met Philip Coté (070-392 2209) of per mail via: p.cote@duthler.nl.  

Terug naar Juridisch