Carrière

Delen van kennis en vaardigheden doet Duthler Associates niet alleen met haar cliënten maar ook met de medewerkers. Persoonlijke en professionele ontwikkeling staan bij Duthler Associates centraal. Dat wordt gefaciliteerd en van iedere medewerker wordt verwacht leergierig te zijn, open te staan voor maatschappelijke ontwikkelingen en daaraan ook deel te nemen. Om dit mogelijk te maken is er vertrouwen nodig. Vertrouwen bij de medewerker dat stap voor stap kennis en vaardigheden vergaard kunnen worden en vertrouwen bij Duthler Associates dat de medewerker toegevoegde waarde kan blijven bieden aan cliënten.

Carrière maken binnen Duthler Associates begint met oriëntatie. Beseffen waar je bent, wat je kunt bijdragen en vervolgens bedenken waar je naartoe wilt. Hierbij hoort ook toegang tot de modulen van Duthler Academy. Duthler Associates biedt een structuur voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Desgewenst kan dat worden uitgebreid met een coach. Maar wat er ook wordt geboden, de kracht en de drive komt van de medewerker. Die geeft richting aan zijn of haar toekomst.

Duthler Associates verwacht dan ook nieuwsgierigheid en openheid om vraagstukken vanuit verschillende perspectieven in verband te zien. Een “open mind” voor innovatie. Willen en kunnen samenwerken met verschillende disciplines. En transparant zijn over wat je wanneer gaat doen en vervolgens doen wat je zegt.

Sollicitatie

Een medewerker draagt bij aan de “value propositions” van cliënten. De “value propositions” staan uitgewerkt op de website. Het is mogelijk symposiumbundels met artikelen waarin verslag wordt gedaan van dienstverlening op te vragen. Met behulp van deze informatie kan de medewerker zich een goed beeld vormen van Duthler Associates.

Als iemand een carrière binnen Duthler Associates ambieert vragen wij de volgende informatie om te mailen (info@duthler.nl):

 • Persoonlijke gegevens, opleiding en werkcarrière
 • Enkele relevante artikelen of presentaties, die kennis van een voor Duthler Associates interessant terrein aantonen en
 • De motivatie om bij Duthler Associates een carrière te starten.

Tijdens een gesprek worden verwachtingen uitgesproken en worden eventuele misverstanden weggenomen. De kandidaat krijgt vervolgens de gelegenheid een presentatie van een casus te verzorgen tijdens een lunchbijeenkomst aan de professionals van Duthler Associates.

Op basis van de overgelegde stukken en de uitkomsten van de presentatie kan eventueel een aanbieding worden gedaan.

Vacatures

Maatschappelijke ontwikkelingen en het hierop afstemmen van de praktijk vragen om nieuwe professionals. Het is begrijpelijk dat wij met het vangen van de vraag in een vacaturebeschrijving potentiële kandidaten en onszelf tekort doen. Dus schroom niet een open sollicitatiebrief te sturen als je ervan overtuigd bent bij te kunnen dragen aan de praktijk van Duthler Associates.

Binnen de context van de organisatie van Duthler Associates zoeken wij naar medewerkers:

Stages en afstuderen

Duthler Associates voorziet in stages en afstudeerplaatsen voor studenten die een academische opleiding volgen. De leerdoelen moeten overeenkomen met de aard en omvang van de praktijk. En als wij samen tot de conclusie komen dat een carrière binnen Duthler Associates meerwaarde biedt maken wij vervolgafspraken.

De student die we zoeken:

 • is nieuwsgierig en leergierig;
 • is innovatief en denkt verder dan in bestaande patronen;
 • kan zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren;
 • voelt zich prettig en presteert goed in een dynamische omgeving;
 • beschikt over een scherp analytisch vermogen en uitdrukkingsvaardigheid, een gezond ambitieniveau en doorzettingsvermogen;
 • combineert creativiteit en lef met een dosis gezond verstand;
 • heeft affiniteit met de kennisgebieden van de praktijk;
 • heeft een resultaatgerichte instelling; en
 • is pragmatisch, flexibel, enthousiast, kritisch, accuraat en bovendien een doorzetter.

Verslag en of eindrapport moet in de Engelse taal worden opgesteld.

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Een carrière bij Duthler Associates kunnen wij in algemene zin indelen in twee fasen. In de eerste fase ligt de aandacht op het vergaren van kennis. In de tweede fase verschuift de aandacht ook naar markt-, cliënt- en productontwikkeling.

Stap voor stap worden de fases ingevuld. Hiervoor hanteren wij een professioneel ontwikkelingsplan (POP) die de medewerker / professional opstelt en met zijn coach bespreekt. In het POP worden op een aantal competentiegebieden afspraken gemaakt over welke doelen gehaald worden en welke randvoorwaarden hiervoor nodig zijn.

In de eerste fase kan Duthler Associates bijvoorbeeld post-doctorale opleidingen faciliteren of de inzet van een coach. In de tweede fase zal Duthler Associates een passend “ondernemingsklimaat” faciliteren.

De carrière zal passen binnen de dienstverlening van Duthler Associates en value propositions aan haar cliënten. Naarmate de kennis en de ervaringen toenemen ontstaat een meer senior professional die in staat is toegevoegde waarde aan cliënten te bieden en binnen Duthler Associates een gewaardeerde medewerker is. 

Duthler Associates biedt

Een uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief in een (betrokken) team waarin gewerkt wordt aan innoverende en uitdagende opdrachten waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe technieken en standaarden. Je krijgt van ons veel vrijheid en verantwoordelijkheid om je verder te ontwikkelen en we bieden uitstekende opleidingsmogelijkheden.

Een prettige werksfeer, met arbeidsvoorwaarden die bij de gevraagde verantwoordelijkheid en inzet passen.

Ben je geïnteresseerd? 

Richt je verzoek aan: drs. A.J. Biesheuvel RA RE.