Demo netwerkcontracteren volgens een TTP (MYOBI)

Datalekken staan nooit op zichzelf, maar doen zich altijd in ketens of netwerken voor. Als geen gemeenschappelijke afspraken worden gemaakt, geen gemeenschappelijke mores gehanteerd en geen gemeenschappelijk definities en standaarden worden afgesproken lopen partijen onnodig risico's en zullen zij onnodig onderzoeks- en andere kosten maken. Het is ondoenlijk om met alle partijen in een keten of netwerk bilaterale contracten te sluiten die ook nog eens op elkaar zijn afgestemd. Door via een TTP te contracteren worden risico's beheerst en onnodige kosten voorkomen. Onder leiding van MYOBI, gespecialiseerd in het leveren van TTP diensten, leert u wat weerbare bewerkersovereenkomsten inhouden, hoe u ze kunt afsluiten en hoe u ze inregelt in uw organisatie.

De workshop wordt vanaf 16:00 tot 18:00 op kantoor van Duthler Academy gegeven. Adres: Frankenslag 137 in Den Haag.

Schrijf u in