Duthler Academy

Duthler Academy

Duthler Academy leidt professionals op die privacy implementeren in organisaties en daarop toezicht houden. Dit kan in een leergang van twee jaar, maar ook bijvoorbeeld in een speed up course. Ook zijn er bewustwordingsprogramma’s voor de werkvloer. Met haar studenten vormt Duthler Academy een community, waar studenten te allen tijde op terug kunt vallen. Gezamenlijk worden dilemma’s opgelost, instrumenten zoals smart contracting en demonstrate compliance toegepast en registers van gegevensverwerkingen ingevuld. Ook heeft Duthler Academy een cluster van FG’s die extern kunnen worden ingehuurd door bedrijven en instellingen. Duthler Academy is door NRTO, CRKBO, Cedeo, NBA en Holland Quaestor geaccrediteerd.

De producten en diensten die Duthler Academy aan bedrijven en instellingen bieden zijn:

  1. Leergang functionaris voor gegevensbescherming;

  2. Driedaagse speed up course(s) en workshops voor sleutelfunctionarissen;

  3. Bewustwordingsprogramma zorg en welzijn voor de werkvloer; en

  4. Externe inhuur functionaris voor gegevensbescherming.