Juridisch

Het voldoen aan de wet is geen doel op zich, maar een randvoorwaarde voor het realiseren van de doelstellingen van een organisatie. De juristen van Duthler Associates zullen niet snel zeggen dat wetgeving een obstakel vormt, maar zullen altijd op zoek gaan naar oplossingen. Deze oplossingen tonen zich in meerdere vormen van dienstverlening. Bij deze dienstverlening wordt nauw samengewerkt met de collega’s die zich richten op de domeinen Organisatie & ICT en IT-Audit. Soms dient voor oplossingen zelfs een beroep gedaan te worden op advocaten. Hiervoor werkt Duthler Associates samen met de advocaten van First Lawyers.

Legal counsel

Het daadwerkelijk implementeren van deze wet- en regelgeving binnen uw organisatie vergt nog een flink aantal stappen. De juristen van Duthler Associates kunnen u uitstekend begeleiden en ondersteunen bij het implementeren van privacy wet- en regelgeving en aanpalende complexe wet- en regelgeving binnen uw organisatie. Lees meer

Naast aandacht voor de implementatie van privacywetgeving is het eveneens belangrijk welke waarborgen uw verbonden partijen op het vlak van privacy en gegevensbescherming leveren. Duthler Associates richt zich daarom ook op het afsluiten van deugdelijke (ICT) contracten.

Smart contracting

Vanwege nieuwe privacy wet- en regelgeving kunnen partijen in de keten kosten (zoals kosten als gevolg van imagoschade, kosten voor het inhuren van advocaten, beveiligingsspecialisten en herstelschade) over en weer civielrechtelijk gaan vorderen. Er zijn verschillende manieren om hierop te anticiperen. Lees meer

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze verschillende vormen van juridische dienstverlening of heeft u aanvullende vragen? Aarzelt u dan niet telefonisch contact op te nemen met mr. Ans Duthler (070-392 2209) of per mail via: j.a.duthler@duthler.nl