Juristen met ICT- affiniteit

Dienstverlening op het vlak van ICT en recht zijn voor ons altijd ondersteunend aan de doelen die onze cliënten wensen te realiseren, en nooit een doel op zich. Juristen die in de adviespraktijk werkzaam zijn, hebben affiniteit met ICT en de daarmee samenhangende organisatie- vraagstukken.

Wij zijn op zoek naar juristen die aan de ene kant alle rechtsgebieden goed kunnen overzien, en aan de andere kant zich hebben gespecialiseerd in bijvoorbeeld overeenkomstenrecht, ondernemingsrecht, bestuursrecht, aanbestedingsrecht of het ICT-recht. Aan de ene kant zijn ze generalisten, aan de andere kant zijn ze specialisten omdat ze gericht zijn op juridische vraagstukken die samenhangen met ICT & Organisatie of met compliance.

We zijn op zoek naar versterking van ons team van adviseurs voor de juridische praktijk.

Duthler Associates adviseert overheden, financiële instellingen, onderwijs- en zorginstellingen, accountants en ICT-dienstverleners. Onze juristen houden zich onder meer bezig met:

 • het begeleiden van ICT-mediation- en arbitrageprocedures;
 • het opstellen van en onderhandelen over ICT-contracten;
 • het adviseren over contractmanagement;
 • het in kaart brengen van afsprakenstelsels en het uitwerken van de daaruit voortvloeiende policies, contracten en voorwaarden;
 • het adviseren over en implementeren van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en andere (Europese) privacywet- en regelgeving voor zowel het voldoen aan de eisen in formele zin maar ook inzake de te treffen procedures en maatregelen;
 • het voor een cliënt vanuit een bepaalde invalshoek in kaart brengen van relevante wet- en regelgeving, het leggen van verbanden daartussen, het schrijven van een Policy Framework en het doen van een voorstel voor een Policy baseline;
 • het in kaart brengen van welke rechtspersonen verbonden zijn met elkaar in welke rechtsvorm, waardoor de relatie bepaald wordt (deelname, contractsrelaties, etc.) en welke rechten en verplichtingen deze relaties met zich meebrengen, het Legal Entity Framework (LEF);  
 • het adviseren inzake de inrichting van betrouwbaar elektronisch berichtenverkeer;
 • het adviseren over de wijze waarop organisaties binnen de wettelijke kaders hun ketensamenwerking vorm kunnen geven;
 • het begeleiden van aanbestedende diensten bij de inkoop of ontwikkeling van ICT-systemen;
 • de inrichting en toepassing van elektronische handtekeningen, Public Key Infrastructures en identity management.

Wie zoeken we?
Voor deze functie geldt dat wij op zoek zijn naar resultaat- en klantgerichte adviseur(s) met een afgeronde universitaire opleiding rechten, bij

voorkeur met een specialisatie ICT-recht. Elke jurist heeft kennis van dan wel affiniteit met de juridische aspecten van ICT. Tijdens de werkzaamheden komen vele rechtsgebieden aan bod zoals:

 • civiel recht algemeen
 • contractenrecht
 • privacyrecht
 • Europees recht
 • ondernemingsrecht
 • aanbestedingrecht
 • bestuursrecht.

Voor een adviseur binnen Duthler Associates is het zaak om op deze gebieden kennis te hebben dan wel te vergaren. Als adviseur publiceer

je regelmatig over onderwerpen binnen je kennisgebied of de projecten waaraan je werkt.

De adviseur die we zoeken:

 • heeft een hands on mentaliteit en een pro-actieve instelling;
 • heeft affiniteit met ICT;
 • is nieuwsgierig en leergierig;
 • is innovatief en denkt verder dan in bestaande patronen;
 • kan zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren;
 • voelt zich prettig en presteert goed in een dynamische omgeving;
 • beschikt over een scherp analytisch vermogen en uitdrukkingsvaardigheid, een gezond ambitieniveau en doorzettingsvermogen;
 • combineert creativiteit en lef met een dosis gezond verstand;
 • is sterk in woord en geschrift;
 • heeft een resultaat- en klantgerichte instelling; en
 • is pragmatisch, flexibel, enthousiast, kritisch, accuraat en bovendien een doorzetter.

Internationaal gevestigde cliënten vragen om Engelstalige rapporten en correspondentie.

Duthler Associates biedt
Een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief in een team waarin wordt gewerkt aan uiteenlopende opdrachten waarbij creativiteit en doortastendheid gevraagd en gewaardeerd worden. Je krijgt van ons veel vrijheid en verantwoordelijkheid om je verder te ontwikkelen. Een dynamische werkomgeving, met aanvullende scholingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden die bij de gevraagde verantwoordelijkheid en inzet passen.