Kernwaarden

Wij onderkennen:

  • Nieuwsgierigheid en innovatie.
  • Het vermogen verbindingen te maken vanuit verschillende perspectieven.
  • Betrouwbaarheid.

Nieuwsgierigheid en innovatie

Zonder nieuwsgierigheid is er geen innovatie. Het was deze nieuwsgierigheid die leidde tot de ontwikkeling van het concept van Standard Business Reporting (SBR). Een concept dat niet alleen in Nederland door ondernemers, accountants en overheidsorganisaties wordt toegepast, maar ook door bijvoorbeeld de overheid van Australië, Nieuw-Zeeland en andere landen is geadopteerd.

Het was ook deze nieuwsgierigheid die leidde tot de ontwikkeling van een Legal Entity Framework taxonomie, privacy taxonomie, policy framework en het semantisch Trust Center. En de turbulente wereld zal zonder twijfel in de toekomst aanleiding geven tot nieuwe concepten, producten en diensten.

Wij willen de innovaties graag delen. Dat doen wij door actief deel te nemen aan discussies, het jaarlijks organiseren van een symposium voor onze cliënten, en het uitbrengen van publicaties met artikelen waarin wij niet alleen onze kennis en ervaring bundelen, maar onze cliënten ook deelgenoot maken van ontwikkelingen.

Verbinden

Vraagstukken vanuit verschillende perspectieven benaderen en interdisciplinair verbindingen leggen in voorstellen voor oplossingen. Luisteren, begrijpen en ordenen van observaties vormen een noodzakelijke voorwaarde om tot bruikbare voorstellen te komen. Duthler Associates is in staat interdisciplinair naar vraagstukken te kijken en ook interdisciplinair oplossingen aan te dragen. Een formalistische zienswijze kan afgezet worden tegen een bedrijfsmatige benadering  en of  gespiegeld worden met opvattingen over governance & compliance. Het resultaat van een interdisciplinair benadering is een realistische en praktisch uitvoerbare adviezen en oplossingen. Dit proces voeren wij het liefst in nauw overleg en in samenwerking met onze cliënten uit.

Betrouwbaarheid

Onze cliënten kunnen altijd op ons rekenen met professionele adviezen en oplossingen. De cliëntsituatie staat centraal en de afwegingen worden gemaakt op basis van vakinhoudelijke argumenten. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.

De cliënt en de cliëntvraag staat steeds centraal.

De dienstverlening van Duthler Associates moet waarde toevoegen voor onze cliënten. Wij beschouwen onze voorstellen als “value propositions” waarbij de cliënt geen onevenredige investeringen moet doen om de value te realiseren.