Leergang Functionaris Gegevensbescherming

Met de inwerkingtreding van de Europese algemene verordening gegevensbescherming en de Wet meldplicht datalekken is privacy is niet langer een feestje voor alleen juristen. De nieuwe regels hebben ook consequenties voor de interne organisatie van bedrijven en instellingen. Er is een groeiende noodzaak passende beheersmaatregelen te treffen. 

De betreffende wet- en regelgeving vraagt om accountability en auditability. Zo moet de verantwoordelijke inzicht en overzicht hebben van de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, moet er een register van verwerkingen zijn en moet de administratie met het bewijs van effectieve werking van beheersmaatregelen op orde zijn. De leiding van een bedrijf of instelling, de verantwoordelijke in de zin van de wet, moet immers aan het maatschappelijk verkeer verantwoording afleggen. Voor overheden en veel bedrijven wordt het aanstellen van een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) verplicht of is in het kader van "aantoonbaar compliant zijn" aan te raden. Niet alleen voor verantwoordelijken, maar ook voor bewerkers. 

Als een FG wordt aangesteld dan is het belangrijk dat de FG op zijn of haar taak is voorbereid, zijn functie adequaat uit kan oefenen en dat over het handelen van de FG verantwoording kan worden afgelegd. Een gedegen opleiding van de FG is dan ook vereist, zowel voor de FG als de organisatie die een FG aanstelt. Een adequate opleiding is niet voldoende. In de dagelijkse praktijk zullen FG’s onderling verbonden willen zijn, ervaringen willen delen en desgewenst advies aan elkaar willen vragen. Zie hiervoor ook het artikel: "De functionaris voor gegevensbescherming: een schaap met vele poten". 

 Meld u aan voor de Leergang FG