Legal counsel

Het is mogelijk een afroepcontract af te spreken waarbinnen u verzoeken voor juridische ondersteuning en verzoeken voor een FG op afroepbasis aan Duthler Associates kunt voorleggen (legal counseling). Een verzoek nemen wij in behandeling door eerst aan u voor te leggen hoe wij denken het verzoek te beantwoorden en binnen welk budget. Vervolgens na uw akkoord gaan wij aan de slag. Zouden wij onverhoopt het goedgekeurde budget dreigen te overschrijden dan treden wij met u in overleg.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze verschillende vormen van juridische dienstverlening of heeft u aanvullende vragen? Aarzelt u dan niet telefonisch contact op te nemen met Ans Duthler (070-392 2209) of per mail via: j.a.duthler@duthler.nl