Nationaal Privacy Event 2017

Giovanni Butarelli, de Europese toezichthouder, spreekt over “notion of accountability, now transcribed into Article 24 of the new EU Regulation 2016/679 (General Data Protection Regulation), requires controllers to comply and to demonstrate compliance with the new rules”.

De leidinggevenden van bedrijven en instellingen zijn “accountable” voor het adequaat beschermen van persoonsgegevens. De wetgever verwacht dat de leiding zich verantwoord over gegevensbescherming aan het maatschappelijk verkeer en in het bijzonder het individu die het aangaat.

Anderhalf jaar onderweg met de nationale Wet meldplicht datalekken en nog een jaar te gaan dat de toezichthouders in Europa de algemene verordening gegevensbescherming gaan handhaven. Het is een mooi moment de balans op te maken waar bedrijven en instellingen staan, welke oplossingen leveranciers bieden, wat de ervaringen zijn met de Autoriteit Persoonsgegevens en wat wij van de Europese autoriteiten persoonsgegevens mogen verwachten.

Op donderdag 8 juni 2017 organiseert Duthler Academy het National Privacy Event. Een event door en voor functionarissen gegevensbescherming. Kom samen tijdens dit event,  met als doel kennisdeling, inspiratie en kennisoverdracht met prominente partijen in de markt. En natuurlijk netwerken met ruim 300 deelnemers. 

SCHRIJF IN