A new breed of internet-security professionals to fight back against computer hackers

Economist, Aug 10th 2013 (...) security experts are predicting that the popularity of active-defence techniques will grow. One reason is that businesses are making increasing use of cloud computing and mobile devices such as smartphones, which make it harder to establish clear defensive perimeters around their IT systems. “If you don’t really know where your castle starts and ends, you can’t really build an effective wall and moat around it,” explains Nils Puhlmann, formerly chief security officer of Zynga, a social-gaming company.

Duthler Associates ervaart deze ontwikkelingen ook bij haar cliënten. Wij willen aan deze ontwikkelingen appelleren door het aandachtsgebied beveiligen van informatie verder te ontwikkelen en in het cliëntensegment te positioneren.

Massa-individualisatie, empowerment van het individu, ketenomkering en verdergaande internationalisering van samenlevingen stellen organisaties voor vraagstukken op het gebied van privacy en veiligheid die nu aan de oppervlakte van de bestuurstafels komen. Economische “drivers” worden verder versterkt door het van kracht worden van Europese en nationale wet- en regelgeving. Een nieuw informatie eco-systeem wordt zichtbaar. Er moet meer vanuit het perspectief van het individu en betrokken partijen worden gewerkt. De organisatie moet haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden kennen en in staat zijn passende beheersmaatregelen aantoonbaar in stand te houden.

De grondgedachte van beveiligen van informatie zal blijven bestaan. Nieuwe “value propositions” zullen stap voor stap worden ontwikkeld. Op het vlak van het inrichten van de technische infrastructuur, cloud computing en het inregelen van bedrijfsprocessen op basis van compliance by design en compliance by default.

Wie zoeken we?
Wij zoeken een ondernemende professional die zijn weg weet en kan vinden in de wereld van informatiebeveiliging, open staat voor maatschappelijke ontwikkelingen en invulling kan en wil geven aan nieuwe ontwikkelingen. Zich zeker voelt om in multidisciplinaire teams met juristen en IT auditors samen te werken. De kunst verstaat aankomend talent mee te nemen in de bijzondere wereld van informatiebeveiliging en consultancy. En die de vraag van cliënten kan vertalen naar producten en diensten met een toegevoegde waarde. Internationaal gevestigde cliënten vragen om Engelstalige rapporten en correspondentie.

Duthler Associates biedt
Een prettige werksfeer, met arbeidsvoorwaarden die bij de gevraagde verantwoordelijkheid en inzet passen.