"Op-weg-naar-huis”-bijeenkomst: Nieuwe Europese privacyregels

Begin 2012 heeft de Europese Commissie een voorstel privacyverordening gelanceerd. De commissie LIBE heeft in oktober 2013 ingestemd met haar voorstel en 12 maart 2014 heeft het Europees Parlement een verordening aangenomen die in lijn ligt met de privacyverordening. Boetes zijn opgetrokken naar € 100.000.000. De verordening wordt rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten, zodra deze aanvaard wordt. Organisaties bereiden zich voor op deze nieuwe privacyverordening. De nodige aanpassingen in de organisatie zullen moeten worden doorgevoerd en de nieuwe privacy eisen zullen moeten worden 'ingebakken' in ICT-systemen. Bedrijven en instellingen vragen om een vorm van privacy- en veiligheidsmanagement.

Opvallende verplichtingen

De voorgestelde verordening verplicht Privacy Impact Assessments uit te voeren, onder meer in situaties dat majeure wijzigingen worden doorgevoerd in dienstverlening, bedrijfsprocessen en informatiesystemen. Tevens worden de principes van privacy by design en privacy by default geïntroduceerd. Als de toepassing van privacyregels technologisch kan worden afgedwongen moet dat ook worden afgedwongen. 

Organisaties worden verder verplicht een intern privacybeleid vast te stellen, een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen, privacy te integreren als vast onderwerp binnen de bedrijfsvoering, en de werking daarvan jaarlijks te controleren. Dit is bepaald niet vrijblijvend. Het niet naleven van deze verplichtingen kan een materieel risico opleveren. ‘Neelie Kroes-achtige’ sancties kunnen namelijk worden opgelegd door de toezichthouder.

Uitnodiging “Op-weg-naar-huis”-bijeenkomst"

Wij nodigen u graag uit voor de vrijblijvende “op-weg-naar-huis”-bijeenkomst: - See more at: http://www.duthler.nl/nl/op-weg-naar-huis-bijeenkomsten#sthash.aZU8pMbB....

Wij nodigen u graag uit voor de vrijblijvende “Op-weg-naar-huis”-bijeenkomst: Duthler Associates en First Lawyers informeren u over de wet en het wetgevingsproces en geven een doorkijkje van de gevolgen voor de bedrijfsvoering. En bespreken oplossingsrichtingen, benaderingen en mogelijke oplossingen die daadwerkelijk kunnen worden toegepast.

Wij houden u vervolgens met behulp van een module op de Duthler Academy op de hoogte van de ontwikkelingen.

     

U kunt zich via dit formulier aanmelden.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen via info@duthler.nl

 

Nieuwe Europese privacyregels

Begin 2012 heeft de Europese Commissie een voorstel privacyverordening gelanceerd. De commissie LIBE heeft in oktober 2013 ingestemd met haar voorstel en 12 maart 2014 heeft het Europees Parlement een verordening aangenomen die in lijn ligt met de privacyverordening. Boetes zijn opgetrokken naar € 100.000.000. De verordening wordt rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten, zodra deze aanvaard wordt. Wij verwachten dat de afgesproken "road map" wordt gevolgd en eind 2014 over de verordening in het Europees Parlement wordt gestemd. Organisaties bereiden zich voor op deze nieuwe privacyverordening. De nodige aanpassingen in de organisatie zullen moeten worden doorgevoerd en de nieuwe privacy eisen zullen moeten worden 'ingebakken' in ICT-systemen. Bedrijven en instellingen vragen om een vorm van privacy- en veiligheidsmanagement.

Opvallende verplichtingen

Organisaties worden verplicht een intern privacybeleid vast te stellen, een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen, privacy te integreren als vast onderwerp binnen de bedrijfsvoering, en de werking daarvan jaarlijks te controleren. Dit is bepaald niet vrijblijvend. Het niet naleven van deze verplichtingen kan een materieel risico opleveren. ‘Neelie Kroes-achtige’ sancties kunnen namelijk worden opgelegd door de toezichthouder.

PIA en privacy en security by design

De voorgestelde verordening verplicht Privacy Impact Assessments (PIA) uit te voeren, onder meer in situaties dat majeure wijzigingen worden doorgevoerd in dienstverlening, bedrijfsprocessen en informatiesystemen. Tevens worden de principes van privacy by design en privacy by default geïntroduceerd. Als de toepassing van privacyregels technologisch kan worden afgedwongen moet dat ook worden afgedwongen. En privacyregels worden niet langer toegepast op ICT-systemen, maar daarin ingebouwd.

Duthler Associates en First Lawyers informeren u over de wet en het wetgevingsproces. Geven een doorkijkje van de gevolgen voor de bedrijfsvoering. En bespreken oplossingsrichtingen, benaderingen en mogelijke oplossingen die daadwerkelijk worden toegepast.

Datum          Tijdstip

03-04-2014  15.45 uur

08-05-2014  16.45 uur

05-06-2014  16.45 uur

- See more at: http://www.duthler.nl/nl/op-weg-naar-huis-bijeenkomsten#sthash.aZU8pMbB....