Organisatie & ICT

In onze benadering is een advies een duidelijk antwoord op een vraagstuk. Het antwoord is niet alleen inhoudelijk correct maar ook pragmatisch, toepasbaar en haalbaar. Het gaat om een doortastende en integrale informatie-, systeem-, proces- en gegevensanalyse en oplossingen. Dit alles binnen de formeel juridische kaders en compliant. Om dit waar te maken zijn multidisciplinaire teams met vakinhoudelijke professionals nodig. Duthler Associates beschikt over die teams. 

Vraagstukken die door ons kunnen worden beantwoord

  • Hoe beveilig ik informatie? Welke wet- en regelgeving is van toepassing, wat zijn de risico’s en welke maatregelen moeten minimaal genomen worden om 'accountable' en 'auditable' te zijn. En hoe past dit binnen de informatiearchitectuur.DNA privacy logo
  • Betrouwbare gegevensuitwisseling zonder misverstanden. Zowel qua betekenis als qua bevoegdheden. En op basis van de gemaakte afspraken. Bij dit soort vraagstukken komen concepten van semantische Trust Centers (sTC) en het toepassen van taxonomieën goed van pas.
  • Wat zijn de functionele en non-functionele eisen die gesteld moeten worden aan een informatiesysteem of bedrijfsproces?
  • Andere onderwerpen waarmee we ruime ervaring hebben zijn onder meer het Policy FrameworkPIA's, Risicoanalyses en Procesorkestratie.

Contact

Duthler Associates heeft een rijke ervaring op het gebied van adviseren en realiseren. Wij worden in de samenwerking met onze relaties uitgedaagd en geïnspireerd om passende oplossingen te bedenken. Producten zoals DNA Privacy en het semantisch Trust Center zijn hiervan het resultaat.

Duthler Associates is graag bereid met u vrijblijvend de mogelijkheden voor uw organisatie te verkennen. Voor meer informatie neem contact op met drs. André J. Biesheuvel RE RA  of mr. Marianne Veltman MMO.