Privacy Quick-Scan

Met de quickscan wordt het volwassenheidsniveau van bedrijven en instellingen op het gebied van privacy en gegevensbescherming gemeten en wordt ingeschat welke maatregelen getroffen moeten worden om te komen tot een voor deze organisatie passend niveau van gegevensbescherming. 

Aanpak

Afhankelijk van de grootte van de organisatie hebben de professionals van Duthler Associates ongeveer 40 uur nodig om de quickscan uit te voeren.

  • Intakegesprek en analyse van de organisatie
  • Onderzoek met interviews op basis van stappenplan
  • Toetsing aan sector gedragen privacy en security normenkader
  • Presentatie van de resultaten en eerste aanzet voor een plan van aanpak
  • Rapportage van bevindingen Privacy Quick-Scan

De uitkomsten van de interviews, de bevindingen ten aanzien van de documentatie en de eigen waarnemingen vormen de grondstof voor de analyse met als resultaat een rapportage van bevindingen. Op basis van deze rapportage van bevindingen stellen we een advies op, in de vorm van een globale aanpak hoe uw organisatie vervolgstappen kan zetten om de gegevensbescherming en het borgen van de privacy naar een hoger niveau te brengen. De antwoorden van de vragenlijsten worden niet onderworpen aan (interne) controles. De Privacy Quick-Scan vormt dan ook geen oordeel en de rapportage bestaat niet uit een verklaring of een mededeling.

De uitkomsten van de Privacy Quick-Scan kunnen worden gebruikt bij het verder organiseren van de gegevensbescherming en borgen van de privacy. Geïnventariseerde en gedocumenteerde verwerkingen kunnen worden opgenomen in de toepassing: SBC Managementsystem. Ook kan de Privacy Quick-Scan de basis vormen voor een Privacy Nulmeting.

Contact

Wilt u meer weten over het uitvoeren van een Privacy Quick-Scan of heeft u interesse in aanvullende dienstverlening van Duthler Associates, dan kunt u contact opnemen met via info@duthler.nl of +31 (70) 392 22 09.