Privacy Quick-Scan

De Privacy Quick-Scan is een verkennend onderzoek gericht op het verkrijgen van inzicht in de mate waarin wordt voldaan aan de (wettelijke) eisen met betrekking tot gegevensbescherming en privacy, zoals de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), het nationale voorstel meldplicht datalekken en de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming (Avg). 

De risico's van het niet compliant zijn met wetgeving op het vlak van gegevensbescherming en het borgen van privacy worden hiermee inzichtelijk. De Privacy Quick-Scan vormt zodoende een startpunt voor het gestructureerd doorvoeren van verbeteringen. 

Aanpak

De aanpak van de Privacy Quick-Scan is praktisch ingestoken. Op basis van het door Duthler Associates ontwikkelde Policy Framework, gebaseerd op alle relevante wet- en regelgeving ten aanzien van privacy wet- en regelgeving, worden interviews gehouden met sleutelfunctionarissen en wordt documentatie bestudeerd. De informatie met betrekking tot de organisatiestructuur, de gegevensverwerkingen en de belangrijkste informatiesystemen kan vastgelegd worden in ons compliancetool SBC Managementsysteem dat we gedurende de uitvoering van de Privacy Quick-Scan beschikbaar stellen.

Rapportage van bevindingen Privacy Quick-Scan

De uitkomsten van de interviews, de bevindingen ten aanzien van de documentatie en de eigen waarnemingen vormen de grondstof voor onze analyse met als resultaat een rapportage van bevindingen. Op basis van deze rapportage van bevindingen stellen we een advies op, in de vorm van een globale aanpak hoe uw organisatie vervolgstappen kan zetten om de gegevensbescherming en het borgen van de privacy naar een hoger niveau te brengen. De antwoorden van de vragenlijsten worden niet onderworpen aan (interne) controles. De Privacy Quick-Scan vormt dan ook geen oordeel en de rapportage bestaat niet uit een verklaring of een mededeling.

De uitkomsten van de Privacy Quick-Scan kunnen worden gebruikt bij het verder organiseren van de gegevensbescherming en borgen van de privacy. Geïnventariseerde en gedocumenteerde verwerkingen kunnen worden opgenomen in de toepassing: SBC Managementsystem. Ook kan de Privacy Quick-Scan de basis vormen voor een Privacy Nulmeting.

Contact

Wilt u meer weten over het uitvoeren van een Privacy Quick-Scan of heeft u interesse in aanvullende dienstverlening van Duthler Associates, dan kunt u contact opnemen met André J. Biesheuvel. Hij bespreekt graag met u hoe de Privacy Quick-Scan op de meest effectieve manier binnen uw organisatie kan ingezet worden.