Privacy & Veiligheid

Niet alleen de aanstaande Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg), maar ook privacy-incidenten en maatschappelijke discussies, zorgen ervoor dat privacy en veiligheid hoog op de agenda staan bij bestuurders, accountants en toezichthouders.  In het videodebat tussen de Europarlementariër Jan Philipp Albrecht en Pat Walshe van GSMA, een branchevereniging van mobile operators, wordt de impact van de Avg besproken.

Misschien nog wel belangrijker: het gaat om de economie

 De Avg zorgt er voor dat het individu zeggenschap, en daarmee verantwoordelijkheid krijgt over zijn of haar eigen gegevens zoals die gebruikt worden door allerlei organisaties. Deze paradigmashift in denken en organiseren heeft belangrijke bedrijfseconomische consequenties. Op macroniveau worden de Europese markten meer transparant en controleerbaar. Op mesoniveau kan door de kwaliteitsverbetering van de gegevens effectiever en efficiënter worden gehandeld. De individuen hebben hier voordeel bij. Bijvoorbeeld de kostenopslagen voor kredieten kunnen worden verlaagd en de kredietlimieten kunnen worden verruimd. Op microniveau kunnen organisaties hun interne organisatie en informatiehuishouding beter organiseren. Individuen krijgen meer "value" voor "money".

De paradigmashift, de omkering van de informatieketen, vereist dat mensen zorgvuldig(er) omgaan met hun eigen gegevens en dat organsaties het individu de daarbij behorende waarborgen bieden. De betrokkene wordt “empowered” om invloed uit te oefenen op de kwaliteit van zijn of haar informatie.Met de Avg, maar ook het het voorstel voor de richtlijn inzake netwerk- en informatiebeveiliging (NIB-richtlijn) worden belangrijke stappen gezet om de privacybescherming naar een hoger niveau te brengen. Ook buiten Europa zijn de wetgevers druk bezig met het aanscherpen van de privacywetgeving.

Is dit nieuw?

 Nee, de doelen van de huidige wet en regelgeving zijn vergelijkbaar maar deze worden met de aanstaande wet- en regelgeving strakker ingeregeld en afgedwongen door sancties van materieel belang (5% van de wereldwijde omzet of tot maximaal €100.000.000,-). Dit dwingt organsaties om meer aandacht te besteden aan privacy en veiligheid. Dit komt ook naar voren in interviews naar aanleiding van de discussie: "Wat betekenen de nieuwe privacyregels voor u als accountant".

Duthler Associates en privacy en veiligheid

Vanaf de oprichting in 1998 adviseert Duthler Associates organisaties over privacy en veiligheid. Met haar multidisciplinaire aanpak biedt Duthler Associates een volkomen dienstverlening waarin aandacht is voor regelconformiteit, het effectief inbedden van privacy en veiligheid in de organisatie en compliance. Zo biedt Duthler Associates naast advisering, diensten aan als:

  • Het ontwikkelen, onderhouden en / of toetsen van privacy- en veiligheid management middels een Privacy Quick-Scan en / of een Privacy Nulmeting.
  • Een privacy awareness programma, dat organisaties de mogelijkheid biedt om medewerkers en andere belanghebbenden, zoals de betrokkenen, meer privacybewust te maken.
  • Een plateau-aanpak voor de implementatie van privacy en veiligheid binnen organisaties: de aanpak biedt flexibiliteit, rekening houdend met beschikbare middelen (mensen en geld), terwijl toch gestructureerd wordt gewerkt aan de realisatie van het einddoel, een passende privacybescherming.
  • Het SBC Managementsysteem, een kant-en-klare oplossing voor privacy protection management. Het SBR Managementsysteem biedt inzicht en overzicht in de privacy- en securityhuishouding en in het lifecycle data protection management van persoonsgegevens.

Meer informatie

Wilt u worden geïnformeerd over de impact van privacy en veiligheid op uw organisatie neem dan vrijblijvend contact op met mr. M. Veltman MMO of drs. A.J. Biesheuvel RE RA en verken wat Duthler Associates voor u kan betekenen.