Professionals

Drs. A.J. Biesheuvel RA RE

Drs. A.J. Biesheuvel RA REAndré Biesheuvel is bedrijfseconoom, Register Accountant en Register IT Auditor. Hij is meer dan tien jaar partner voor Duthler Associates. Daarvoor was hij tien jaar partner voor KPMG. André combineert zijn kennis en ervaring op het gebied van bedrijfseconomie en accountancy met die van ICT. Hij is de bedenker van het concept van Standard Business Reporting (SBR); bij uitstek een concept waarin een verbinding wordt gemaakt tussen verschillende competenties: die van de juristen, de accountancy en het samenstellen van financiële verantwoordingen, het toepassen van open standaarden, de inzet van ICT-middelen en het bij elkaar brengen van overheidsorganisaties, accountants en fiscalisten, banken, softwareleveranciers en brancheorganisaties. Op basis van de ervaringen met het toepassen van de SBR heeft hij een meer generiek model gemaakt voor het verhogen van vertrouwen binnen ketens en bedrijfsprocessen. Dit model noemen wij het Integrated Governance en Compliance Framework en wordt toegepast binnen semantische Trust Centers en lokale DNA.

Binnen de praktijk van Duthler Associates vervult André de rol van managing partner en is hij vakinhoudelijk verantwoordelijk voor Organisatie & ICT en Compliance.

E-mail  |  LinkedIn profiel