Smart contracting

Duthler Associates is lid van MYOBI. MYOBI is een vertrouwde derde partij (Trusted Third Party, TTP) die ervoor zorgt dat organisaties in een netwerk van samenwerkende partijen controle houden over hun eigen bedrijfs- en persoonsgegevens. MYOBI doet dit door:

  • Een efficiënte en effectieve manier van het afsluiten van gestandaardiseerde verwerkersovereenkomsten;
  • Organisaties de mogelijkheid bieden zich uit te spreken door middel van een privacy seal (certificaat);
  • Afspraken maken over de afhandeling van het datalek en eventuele conflicten die hierbij ontstaan.

In het kader van wetgeving op het vlak van gegevensbescherming en privacy (met name de Europese Algemene verordening gegevensbescherming, Avg) worden organisaties geconfronteerd met ketenaansprakelijkheid, omdraaien van bewijslast en ruime (boete)bevoegdheden van toezichthouders. MYOBI faciliteert organisaties en hun feitelijk leidinggevenden waaronder de functionaris voor gegevensbescherming onder meer met smart contracting (het digitaal eenvoudig afsluiten van contracten), demonstrate compliance (continue aantoonbaar laten zien hoe je aan de Europese wetgeving voldoet), sector gedragen normenkaders op het gebied van nationale en Europese wet- en regelgeving en inzicht in hoeverre verbonden partijen voldoen aan de gemaakte afspraken. Voor het geval het onverhoopt misgaat is er mediation gericht op de-escalatie.

 
U kunt kosteloos tot 5 contracten aansluiten bij MYOBI. Meer informatie: servicedesk@myobi.eu of +31 (0) 70 362 18 07