Speedup course: Business & Legal

Uitgebreid wordt ingegaan op de rechten van individuen en de effectuering daarvan alsook de verplichtingen voor organisaties. Handvatten worden aangereikt voor de concrete invulling van deze rechten en verplichtingen. Ook wordt inzichtelijk gemaakt wat er in een juridische procedure minimaal nodig is aan bewijsmateriaal en hoe deze gegenereerd kan worden. 

Bekijk de brochure of schrijf u direct in!