Weerbare bewerkersovereenkomst

Als gevolg van  nationale en internationale wet- en regelgeving op het vlak van gegevensbescherming en privacy ontstaan bij de verwerking van (persoons)gegevens aansprakelijkheids- en kostenrisico’s. Het is dan ook essentieel dat er binnen ketens en netwerken een weerbare bewerkersovereenkomst wordt opgesteld, die deze risico's beheerst. “Oude” bewerkersovereenkomsten richten zich veelal niet op de gehele keten van verantwoordelijke(n) en bewerker(s) en kunnen hierdoor essentiële bepalingen missen.

Trusted Third Party Policy gedreven bewerkersovereenkomst

De professionals van Duthler Associates hebben in samenwerking met advocaten van First Lawyers de bewerkersovereenkomst opnieuw doordacht. Hierbij staat centraal dat tussen partijen in de keten normerende afspraken worden gemaakt. Het betreft afspraken over het te hanteren kader van wet- en regelgeving, het minimum niveau van gegevensbescherming, de te hanteren “taal” in de keten, de mores voor bijvoorbeeld het melden van datalekken en afspraken over de wijze waarop ketenpartijen verantwoording afleggen over de uitgevoerde taken. De bewerkersovereenkomst moet de organisatie weerbaar maken.

Een mogelijkheid voor partijen in de keten is om een onpartijdig orgaan (wij noemen dit in dit verband een Trusted Third Party, TTP) in te schakelen om de uitvoering van bovenstaande normerende afspraken te faciliteren. Afhankelijk van de aard en omvang van de keten of het netwerk kan de TTP eveneens controlerend optreden. De TTP ziet hierbij toe op de naleving van de bewerkersovereenkomst door ketenpartijen. De TTP modereert de keten door "maturity levels" van gegevensbescherming te faciliteren. Bovendien kan de TTP assessments laten uitvoeren, indien zij of ketenpartijen daartoe aanleiding zien of als nieuwe partijen willen toetreden tot de keten.

De normerende, faciliterende en controlerende functies van de TTP zijn voornamelijk van toepassing in alledaags gangbare situaties. In situaties dat er iets misgaat of dreigt mist te gaan, kent de TTP nog een andere functie: de de-escalerende functie. De-escaleren slaat letterlijk op het trapsgewijs verminderen van de druk of spanning bij een ontstane situatie. De de-escalerende werking moet een gang naar de rechter voorkomen, kosten besparen en aansprakelijkheidsrisico’s verminderen.

Kosteloze en vrijblijvende Weerbaarheidscheck op uw huidige bewerkersovereenkomst

Om de noodzaak tot het gebruiken van een adequate bewerkersovereenkomst kenbaar te maken, biedt Duthler Associates geheel vrijblijvend een Weerbaarheidscheck aan. Klik hier voor het aanvragen van deze Weerbaarheidscheck. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze verschillende vormen van juridische dienstverlening of specifiek weerbare bewerkersovereenkomsten of heeft u aanvullende vragen? Aarzelt u niet contact op via 070-392 2209.

Terug naar Juridisch