Operationeel

Professionals van Duthler Associates voeren opdrachten uit op het gebied van het organiseren van accountability; proactief kunnen verantwoorden aan het maatschappelijk verkeer. Hier spelen vraagstukken van governance & compliance, het ontwikkelen van beleid, inrichten van administratieve organisatie en interne controlemaatregelen en selectie en implementatie van informatiesystemen.

Als gevolg van aanscherping van wet- en regelgeving en nadere uitwerking van governance codes hebben registeraccountants, IT Auditors en IT professionals nieuwe accounting principles uitgewerkt en deze opgenomen in normenkaders en systemen. De normenkaders en systemen worden gebruikt door bedrijven en instellingen. Op basis van opgedane ervaringen worden de systemen verder ontwikkeld.

  • Ondersteunen bestaande organisatie of zelfstandig projecten uitvoeren op het vlak van bedrijfsvoering. Het kan gaan over de gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving voor de bestaande organisatie en het in kaart brengen van ondersteunende systemen, de risico’s van niet compliant gedrag duiden en een plan van aanpak opstellen. De wens kan ook zijn na te gaan of en op welke wijze de bedrijfsprocessen meer effectief en kostenefficiënt ingericht kunnen worden;
  • Het opbouwen en onderhouden van verwerkingenregisters, datalek- en de onderzoeksboekhouding van bedrijven en instellingen. De professionals zijn opgeleid om met degelijk efficiënt gereedschap te werken.
  • Selecteren en implementeren van informatiesystemen; en
  • Ontwerpen, implementeren en beheren van nieuwe governance & compliance arrangementen.

De professionals hanteren marktconforme uurtarieven.

Contact

Bekijk ook deze diensten

Juridisch

De legal counsels van Duthler Associates worden vaak in bedrijfsjuridische functies ingezet of beantwoorden vraagstukken van juridische bedrijfsvoering. Zelfstandig of samen met bedrijfsjuristen geven zij vorm aan interne reglementen, begeleiden zij aanbestedingstrajecten en maken of scherpen zij contractafspraken aan zoals arbeidsovereenkomsten en verwerkersovereenkomsten.

Lees meer

 

Detacheren

De professionals van Duthler Associates hebben samen met de advocaten van First Lawyers hun krachten gebundeld en de Duthler Academy opgezet. Stap voor stap voor stap is een praktijkopleiding voor functionarissen voor gegevensbescherming (FG’s) opgezet en wordt deze aan meer dan 150 studenten aangeboden. Voor afgestudeerden die in het register FG zijn ingeschreven, zijn er verplichte modules permanente educatie.

Lees meer

Audit

De registeraccountants en IT Auditors van Duthler Associates voeren een gebruikelijke keur aan audits uit. Het gaat om nulmetingen, data privacy impact analyses of ISAE 3402 beoordelingen uit. Bij deze onderzoeken worden normenkaders zoals ISO 27001, NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513 gebruikt. Om aan de accountabilityplicht van de Avg te voldoen waren deze onderzoeken ontoereikend.

Lees meer