xProfessionals

Ik zoek een FG of kwartiermaker

Duthler Associates werkt nauw samen met Duthler Professionals. Duthler Professionals beschikt over enthousiaste en goed opgeleide professionals die belangstelling hebben om als externe FG of kwartiermaker tijdelijk of voltijd aan de slag te gaan.

Bedrijven en instellingen zullen, of ze nu publieke instellingen zijn of private bedrijven, een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) willen of moeten aanwijzen. Sinds 25 mei 2018 is namelijk de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) van toepassing. Niet alleen bestuurders, directies of opdrachtgevers zullen of moeten een FG aanwijzen. Ook opdrachtnemers zullen dat willen of moeten.

Het in dienst nemen van een FG is voor veel organisaties best een grote stap. Vaak zijn de gedachten over de inrichting van de functie en over de positie in de organisatie nog niet geheel uitgekristalliseerd. Of heeft een organisatie nog geen precies beeld bij de inhoud en hoeveelheid werk die een FG zal hebben.

Soms heeft de organisatie een back-up nodig voor die situaties dat de eigen FG met vakantie is of ziek wordt. Het inhuren van een externe FG die is opgeleid en kan beschikken over het nodige gereedschap, kan dan een uitkomst zijn. Duthler Professionals beschikt over een pool van externe enthousiaste opgeleide FG’s die belangstelling hebben om als externe FG tijdelijk bij u aan de slag te gaan.

Persoonlijk contact met Jeroen van Rongen

Voor interim professionals is Jeroen via de onderstaande gegevens bereikbaar.

Telefoonnummer: +31 (70) 392 22 09 / Email: j.van.rongen@duthler.nl

Bekijk ook deze diensten

Juridisch

De legal counsels van Duthler Associates worden vaak in bedrijfsjuridische functies ingezet of beantwoorden vraagstukken van juridische bedrijfsvoering.

Lees meer

Operationeel & Advies

Professionals voeren opdrachten uit op vraagstukken van governance & compliance, ontwikkelen van beleid, inrichten van administratieve organisatie en interne controlemaatregelen en selectie en implementatie van informatiesystemen.

Lees meer

Audit

De registeraccountants en IT Auditors voeren nulmetingen, data privacy impact analyses (DPIA’s) of ISAE 3402, etc. beoordelingen uit.

Lees meer