Accountability

Declaration of Accountability

Via het uitgangspunt van de aantoonbare naleving van wetgeving, ofwel ‘accountability‘, dringt de wetgeving rond gegevensbescherming en privacy zodoende binnen in het brede terrein van governance van organisaties. Duthler Associates heeft de ‘Declaration of Accountability‘ (DoA) ontwikkeld en geeft deze na onderzoek af aan bedrijven en instellingen.

In feite is de DoA een expliciete ‘In-Control Statement’ van u als verwerkingsverantwoordelijke of verwerker over de ingestelde beheersing van de bescherming van persoonsgegevens in uw organisatie. De professionals van Duthler Associates helpen met het organiseren van accountability binnen een grootscala van segmenten in Nederland, maar ook Europa.

Lees meer

Assessments (zoals DPIA’s)

Een assessment meet het ‘volwassenheidsniveau’ van een bedrijf of instelling op het gebied van gegevensbescherming en het borgen van privacy, en schat in welke beheers- en beveiligingsmaatregelen getroffen moeten worden om te komen tot een voor organisatie passend niveau van gegevensbescherming.

Om het niveau vast te stellen hanteren wij het NFU Normenkader dat gebaseerd is op relevante wet- en regelgeving. De aanpak van onderzoeken moeten doelgericht zijn om op tijd de beoogde rapportages op te leveren. Tegelijkertijd bieden de assessments de mogelijkheid stappen te zetten in de richting van het implementeren van een effectieve en kostenefficiënte organisatie gericht op gegevensbescherming en gerelateerde informatieveiligheid.

Lees meer

Persoonlijk contact met Jan Peeters

Jan is IT-auditor en heeft een Master Information Management. Hij is werkzaam binnen de accountability-praktijk van Duthler Associates en is onder meer gespecialiseerd in het komen tot en het afgeven van een ‘Declaration of Accountabilty’.

Telefoonnummer: +31 (70) 392 22 09 / E-mail

Bekijk ook deze diensten

Juridisch

De legal counsels worden in bedrijfsjuridische functies ingezet of beantwoorden vraagstukken van juridische bedrijfsvoering. Zelfstandig of samen met bedrijfsjuristen geven zij vorm aan vraagstukken.

Lees meer

Operationeel & Advies

Professionals voeren opdrachten en projecten uit in verschillende segmenten uit op het gebied van vraagstukken van gegevensbescherming, privacy en de digitale transformatie.

Lees meer

AUDITABILITY

Professionals voeren onderzoeken als DPIA’s, ISAE 3402 beoordelingen uit. Er worden normenkaders zoals ISO 27001, NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513 gebruikt.

Lees meer