Auditability

Ondersteuning in audit werkzaamheden

De professionals, waaronder registeraccountants en IT Auditors, voeren een gebruikelijke keur aan audits uit, waaronder privacy nulmetingen en ISAE 3402 beoordelingen uit. Bij deze onderzoeken worden normenkaders zoals ISO 27001, NEN 7510, NEN 7512, NEN 7513 en het NFU normenkader gebruikt.

Voor het uitvoeren van auditopdrachten zijn de beroepsregels van de NBA en de NOREA van toepassing.

Er is meer:

  • Onderzoeken en nulmetingen gericht op de mate waarin organisaties voldoen aan wettelijke eisen op het vlak van gegevensbescherming en informatieveiligheid; deze onderzoeken voeren we uit op basis van een vastgesteld normenkader (bv. het Privacy Control Framework van NOREA of het privacy framework NFU);
  • De IT Auditors kunnen worden ingeschakeld bij het certificeren / auditen van systemen en SaaS-diensten.

Onderzoeken en nulmetingen

Het (periodiek) onderzoeken van de huidige situatie en het vaststellen van de toekomstige situatie op het gebied van gegevensbescherming, privacy en datalekken is één van de beste controle middelen voor uw organisatie.

Heeft de organisatie het juiste beleid? Zijn de privacy overeenkomsten voldoende afgesloten? Zijn de verwerkingen van persoonsgegevens in kaart gebracht en heeft de organisatie controle? Heeft de organisatie een datalek – en incidentenprotocol georganiseerd wanneer er  er een incident plaatsvindt en wat moet er gebeuren om dit te verbeteren?

Lees meer

Certificering / auditing

Lees meer

Persoonlijk contact met Jan Peeters RE MIM

Jan is IT-auditor en heeft een Master Information Management. Hij is werkzaam binnen de auditpraktijk van Duthler Associates en is onder meer gespecialiseerd in het komen tot en het afgeven van een ‘Declaration of Accountabilty’.

Telefoonnummer: +31 (70) 392 22 09 / Email: j.peeters@duthler.nl

Bekijk ook deze diensten

Juridisch

De legal counsels worden in bedrijfsjuridische functies ingezet of beantwoorden vraagstukken van juridische bedrijfsvoering. Zelfstandig of samen met bedrijfsjuristen geven zij vorm aan vraagstukken.

Lees meer

Accountability

‘I have been arguing that the biggest policy and legal innovation in the GDPR is the notion of accountability’. Accountability is de verantwoording nemen over de eigen bedrijfsvoering en daar ook nog transparant over zijn.

Lees meer

Operationeel & Advies

Professionals voeren opdrachten en projecten uit in verschillende segmenten uit op het gebied van vraagstukken van gegevensbescherming, privacy en de digitale transformatie.

Lees meer