Duthler Academy

Duthler Academy leidt professionals op die privacy implementeren in organisaties en daarop toezicht houden. Dit kan in een leergang van twee jaar, maar ook bijvoorbeeld in driedaagse opleidingen, zoals speed up course(s). Ook zijn er bewustwordingsprogramma’s op de e-learningomgeving voor de werkvloer beschikbaar.

Met haar studenten vormt Duthler Academy een community, waar studenten te allen tijde op terug kunt vallen. Gezamenlijk worden dilemma’s opgelost, instrumenten zoals smart contracting en demonstrate compliance toegepast en registers van gegevensverwerkingen ingevuld.

Leergang FG

De leergang biedt de theoretische en praktische onderbouwing die de FG nodig heeft om te zorgen voor een adequate gegevensbescherming en privacy(huishouding) binnen zijn of haar organisatie. Er wordt niet uitsluitend aandacht besteed aan het ontwikkelen van cognitieve competenties. Er is ook aandacht voor ethiek en het verwerven van vaardigheden die nodig zijn om de functie binnen alle lagen van een organisatie te kunnen vervullen.

De leergang bestaat uit 30 modules die onderverdeeld zijn in 4 verschillende clusters. Niet alleen wet- en regelgeving komen aan bod. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan governance en compliance, interne controle en administratieve organisatie, accounting en auditing.

Opleidingen

De opleidingen zijn bedoeld voor deelnemers die een vliegende start willen maken met de Leergang FG. Ook worden de opleiding gevolgd door management- en sleutelfunctionarissen die in korte tijd de belangrijkste consequenties van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en andere aanpalende wetgeving willen kunnen doorgronden.

Na bijvoorbeeld de driedaagse speed up course heeft u een duidelijk beeld van de verplichtingen vanuit de nationale en Europese wet- en regelgeving. Dit vindt mede zijn uitwerking door middel van praktijkvoorbeelden en bestaande casussen.

Bewustwordingsprogramma's voor de werkvloer

De kern van het programma bestaat uit een speelse, praktijkgerichte e-learning die uitgebreider wordt naarmate uw medewerker meer kennis wil of nodig heeft. Door de modulaire opzet van de training kan maatwerk eenvoudig en kostenefficiënt worden gerealiseerd. Het ondersteunende programma zorgt ervoor dat bewustingprogramma gedurende langere tijd een actueel thema blijft binnen uw organisatie. Onderdeel daarvan is bijvoorbeeld een maandelijkse voortgangsrapportage en inhoudelijke input voor het werkoverleg voor alle leidinggevenden.

Met het bewustingprogramma wordt kennis opgebouwd en het bewustzijn van medewerkers aantoonbaar vergroot, zonder dat de medewerkers te zwaar worden belast. Na afloop ontvangen uw medewerkers een certificaat. De uitkomsten van het programma kunnen periodiek worden opgenomen in de administratie met bewijs van effectieve werking van de getroffen beheersmaatregel.