Operationeel & Advies

Ecosystemen in verschillende segmenten

Professionals helpen verschillende segmenten met het organiseren van ecosystemen op het gebied van het organiseren van accountability en proactief kunnen verantwoorden aan het maatschappelijk verkeer. Wij zijn constant aan het innoveren om meerdere segmenten te bedienen.

Avg ecosysteem in de gezondheidszorg

Avg ecosysteem in de gezondheidszorg

Wanneer mogen iemands medische gegevens worden gebruikt en doorgegeven? Welke  aansprakelijkheden en kostenrisico’s heeft de zorgorganisatie? Welke regels zijn er voor het vastleggen van iemands medische gegevens in een medisch dossier? En hoe doe ik dat binnen het verwerkingenregister?

Binnen de gezondheidszorg hebben de professionals en partners een integrale aanpak ontwikkeld voor zorgprofessionals en de zorgorganisaties. In een ecosysteem wordt het gedrag, de normen en standaardisatie toegepast waarbij de voordelen direct worden opgemerkt.

Lees hier meer

Avg ecosysteem in de lokale overheid

Avg ecosysteem in de lokale overheid

Binnen de lokale overheid worden veel persoonsgegevens gebruikt. Waarvoor mogen gemeenten en waterschappen de gegevens van mensen gebruiken? Hoe is de bescherming van persoonsgegevens geregeld? Hoe regel ik contractueel de aansprakelijkheden en kostenrisico’s met samenwerkingspartners, bijvoorbeeld met zorgorganisaties, waterschappen, wooncorporaties en IT-leveranciers?

Binnen de lokale overheden hebben de professionals ervaring met dit soort vraagstukken. Er is gereedschap een ecosysteem binnen de lokale overheid en samenwerkingspartners te organiseren.

Lees hier meer

Avg in de Woonsector

Avg in de Woonsector

In een tijd van economische schommelingen bestaan grote wetsveranderingen, zoals gegevensbescherming en privacy (Avg). Veel organisaties hebben het daarom over de digitale transformatie.

Deze ontwikkelingen hebben directe invloed op de wooncorporaties, voor de bestuurders én hun de huurders. Wet- en regelgeving vraagt van woningcorporaties om hun kerntaken in het maatschappelijke veld te hervormen, terwijl de verdiencapaciteit onder druk staat. Hoe blijft de corporatie in controle tijdens deze complexe veranderingen? En wat moet er allemaal gebeuren?

Lees hier meer

Avg in de Automotive

Avg in de Automotive

Door de snelheid van technologie en connectivity in auto’s is het vervoermiddel een rijdende computer geworden. Persoonsgegevens van de berijder worden bijgehouden en kunnen op afstand worden uitgelezen. Dit betekent dat in veel gevallen de Avg van toepassing is en dat automotive bedrijven moeten voldoen aan deze wet.

Hoe kunnen autobedrijven en producenten de gegevensbescherming en privacy waarborgen van de berijder? Welke data is persoonlijke data? Hoe kunnen we die data identificeren? Hebben we inzicht in wie er allemaal toegang hebben tot persoonlijke data, zowel binnen ons eigen bedrijf als in de hele keten?

Lees hier meer

Avg in de Onderwijssector

Avg in de Onderwijssector

Alle scholen in Nederland verzamelen en gebruiken veel gegevens van leerlingen en studenten. Of we het nu hebben over primaire onderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, HBO, Universitair alle disciplines hebben te maken met gegevensbescherming en privacy.

Ook wisselen scholen deze gegevens uit, bijvoorbeeld met andere scholen. Onder de Avg hebben scholen meer verantwoordelijkheden om de persoonsgegevens van leerlingen goed te beschermen. Wat zijn belangrijke aandachtspunten en risico’s? Welke gegevens mogen scholen bijhouden van hun leerlingen en studenten?

Lees hier meer

 

Avg binnen de Rijksoverheid

Avg binnen de Rijksoverheid

Burgers hebben door veranderende wet- en regelgeving meer rechten als het gaat om te weten welke gegevens van hen verzameld zijn, hoe lang die worden bewaard en aan welke derden deze gegevens worden verstrekt. Alle 12 ministeries in Nederland zullen zich moeten houden aan deze regels en kunnen daarvoor boetes krijgen wanneer een ministerie in overtreding is.

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van burgers en medewerkers is een kenmerk van open en transparante organisaties, die werken vanuit vertrouwen en bereid zijn rekenschap af te leggen naar hun relaties en hun omgeving. Maar hoe doet een ministerie dat? Waar moet een ministerie beginnen in een tijdperk van digitale transformatie?

Lees hier meer

Avg binnen de Financiële sector

Avg binnen de Financiële sector

Financiële gegevens zijn persoonsgegevens, die veel over iemand kunnen zeggen. Financiële instellingen, zoals banken en verzekeraars, verzamelen en gebruiken veel persoonsgegevens. Dit zijn gegevens, bijvoorbeeld financiële gegevens en het burgerservicenummer (BSN). Financiële instellingen moeten er dan ook voor zorgen dat de privacy van hun klanten gewaarborgd is.

Welke persoonsgegevens gebruiken financiële instellingen, zoals banken? Wie wisselen welke gegevens uit van mensen met (mogelijke) schulden? Hoe ziet de digitale transformatie er in de toekomst uit en hoe kunnen financiële instellingen hierop inspelen?

Lees hier meer

Persoonlijk contact met drs. André Biesheuvel RA RE RFG

André is bedrijfseconoom, Register Accountant en Register IT Auditor. André combineert zijn kennis en ervaring op het gebied van bedrijfseconomie en accountancy met die van ICT.

Contact: +31 (70) 392 22 09 / E-mail

Bekijk ook deze diensten

Juridisch

De legal counsels worden in bedrijfsjuridische functies ingezet of beantwoorden vraagstukken van juridische bedrijfsvoering. Zelfstandig of samen met bedrijfsjuristen geven zij vorm aan vraagstukken.

Lees meer

 

Accountability

‘I have been arguing that the biggest policy and legal innovation in the GDPR is the notion of accountability’. Accountability is de verantwoording nemen over de eigen bedrijfsvoering en daar ook nog transparant over zijn.

Lees meer

Auditability

Professionals voeren onderzoeken als DPIA’s, ISAE 3402 beoordelingen uit. Er worden normenkaders zoals ISO 27001, NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513 gebruikt.

Lees meer